Optimalisatie spoor Gent-Terneuzen

17029
Van 2017 tot 2018
TML voerde in deze studie een prognose uit van het vrachtvervoer per spoor van en naar de havens van Terneuzen en Gent, met een horizon van 2030. Hiervoor werd beroep gedaan op interviews met de betrokken bedrijven, aangevuld met literatuuronderzoek en dataverzameling bij de spoorinfrastructuurbeheerders.
Met de fusie van de havens van Gent en Terneuzen wil men ook een gezamenlijke visie ontwikkelen op het spoortransport van en naar de havenzone, waarbij men onder meer kijkt naar een optimalisatie van de infrastructuur. Vooral de spooraansluiting op de Oostoever van het kanaal Gent-Terneuzen, tussen Zelzate en de Axelse vlakte, wordt daarbij als interessante mogelijke ontwikkeling gezien.

In deze opdracht zorgde TML voor een prognose van het spoorvervoer op het havengebied, met een horizon van 2030. Het schatten van het aantal treinen gebeurde primair op weekbasis, wat daarna is omgezet naar een prognose van het aantal treinbewegingen op een drukke dag. Er werd een lage en hoge prognose opgesteld. Voor de hoge prognose werd een groeifactor 2.5 (Gent) tot 3.4 (Terneuzen) als haalbaar beschouwd. De lage prognose ging uit van lagere economische groei en een beperkter ontwikkeling van nieuwe bedrijfsterreinen. Hiervoor vonden we dat een groei met factor 1.8 (Gent) tot 2 (Terneuzen) redelijkerwijs te verwachten was. Deze cijfers vormden dan de input voor de capaciteitsanalyse, die uitgevoerd werd door projectleider Movares (NL).
Voor het Nederlandse deel kon gewerkt worden op basis van eerdere studies; voor Gent is de prognose gebaseerd op interviews met de relevante bedrijven in de haven – met specifieke aandacht voor de grootste spelers (Arcelor, Volvo, Stukwerkers, DFDS). Er werd gezocht naar zinvolle invullingen van de nog beschikbare terreinen en redelijke inschattingen van uitbreidingen van de activiteiten, rekening houdend met de te verwachten capaciteit van bepaalde knelpunten.
 

Periode

Van 2017 tot 2018

Opdrachtgever

North Sea Port

Partners

MOVARES

Ons team

Griet De Ceuster, Tim Breemersch, Kristof Carlier, Eef Delhaye, Christophe Heyndrickx
© 2020 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign

TML gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Ok, ik accepteer cookies