Potentieel EV overheidsvloot

11.27
Van 2012 tot 2013
Elektrische voertuigen (EV’s) en plug-in elektrische voertuigen (PHEV’s) hebben onmiskenbare voordelen voor het milieu, zeker indien de elektriciteit waardoor ze worden aangedreven op een milieuvriendelijke manier wordt opgewekt. Er zijn echter nog belangrijke verschillen ten opzichte van conventionele voertuigen (zoals prijs, bereik, …) waardoor vooralsnog slechts een beperkt marktaandeel gehaald wordt.

Nichevloten kunnen voor (PH)EV’s echter een interessante markt zijn en als springplank dienen voor een bredere introductie ervan. Nichevloten, zoals deze van verschillende Vlaamse overheidsdiensten, worden gekenmerkt door een specifiek gebruik van de voertuigen enerzijds, en de mogelijkheid de voertuigen centraal te laden anderzijds. Hierdoor is er minder tot geen nood aan een geografisch gespreid netwerk van laadpunten.

In dit project onderzocht Transport & Mobility Leuven, samen met Prospex, in welke mate de huidige vloot van conventionele wagens van enkele pilootentiteiten binnen de Vlaamse overheid vervangen kan worden door (PH)EV’s.

De studie identificeert welke individuele voertuigen meest aangewezen zijn voor vervanging door een elektrisch alternatief. We stellen vast dat ongeveer 20% van het wagenpark in aanmerking komt voor vervanging door een elektrisch voertuig op voorwaarde dat:

- het beperkte bereik en de lange laadtijd van het elektrisch alternatief geen probleem vormen en
- de economische kost over de levensduur van de elektrische alternatieven ongeveer hetzelfde is als een conventionele wagen.
Aansluitend ontwikkelden we een methode voor de evaluatie van wagenparken vanuit het perspectief van een introductie van elektrische voertuigen. Vlootbeheerders, publiek of privaat, kunnen deze methode gebruiken om hun vloot van conventionele wagens door te lichten. Zo kunnen ze de voertuigen identificeren die het meest geschikt zijn voor vervanging door een elektrisch voertuig. We ondersteunden de ontwikkelde methode met een kwantitatieve tool.

Periode

Van 2012 tot 2013

Opdrachtgever

Vlaamse overheid, Afdeling LNE

Partners

Prospex

Ons team

Lars Akkermans, Kris Vanherle
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign