Federale overheid als “launching customer” van elektrische mobiliteit

12.31
2012
De FOD Economie heeft een “Nationaal Masterplan voor het stimuleren van elektrische mobiliteit in België” opgesteld om van elektrische mobiliteit in België een succesverhaal te maken. Eén van de 13 actiedomeinen is de “Rol van de overheid als launching customer”. Dit actiedomein betreft het aanwenden van de overheidsvloot als een testcase, een pionier voor het overschakelen van conventionele naar elektrische mobiliteit binnen hun eigen vloot.

In deze studie analyseerde TML het actuele wagenpark van verschillende federale overheidsdiensten en autonome overheidsbedrijven vanuit het perspectief een vervanging door elektrische wagens te kunnen realiseren. We onderzoeken de EV-alternatieven, het gebruikspatroon, de sites en noodzakelijk laadinfrastructuur.

We identificeerden 6 mogelijke proefprojecten voor de 1500 à 2000 voertuigen in het wagenpark van de federale overheidsdiensten. Voor elk proefproject berekenden we de investeringskosten en de totale nettokosten (of opbrengsten) over de levensduur van de wagens, inclusief de milieu-impact.

Enkele interessante pistes zijn het vervangen van een deel van de conventionele poole- en/of interventiewagens door elektrische varianten. De introductie van elektrische fietsen en het vervangen van “toegewezen” voertuigen voor leidinggevende ambtenaren door elektrische varianten bieden perspectieven voor de introductie van elektrische mobiliteit in de federale overheidsvloten.

Periode

2012

Opdrachtgever

De Federale overheidsdienst Economie

Partners

/

Ons team

Lars Akkermans, Kris Vanherle
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign