Evaluatiekader tijdelijke verkeersmaatregelen

20044
Veel steden en gemeenten realiseerden tijdelijke fietsinfrastructuur of namen verkeersmaatregelen omwille van COVID-19. Veel van die maatregelen waren erop gericht voldoende ruimte te scheppen. In de eerste plaats voor voetgangers, maar ook voor het toegenomen fietsverkeer.

Hoe evalueer je het effect van die maatregelen? Hebben ze nut gehad? Wat kunnen we eruit leren voor het mobiliteitssysteem in het algemeen én het fietsverkeer in het bijzonder? Fietsberaad Vlaanderen wil steden en gemeenten ondersteunen in deze evaluatie. Dirk Engels (Transport & Mobility Leuven) is een Europese autoriteit op het vlak van mobiliteitsevaluatie. Hij maakte in opdracht van Fietsberaad Vlaanderen een evaluatiekader op voor tijdelijke verkeersmaatregelen.

Om het evaluatiekader te leren gebruiken, organiseerde Fietsberaad Vlaanderen op donderdag 25 juni een webinar ‘Evaluatie van tijdelijke verkeersmaatregelen’. Het webinar kan je helpen om na te gaan welk effect de maatregel had, of het al dan niet zinvol kan zijn hem te behouden of (ook) op andere plaatsen toe te passen. Ook voor tijdelijke verkeersmaatregelen die niets met COVID-19 te maken hebben, kan het kader zeker boeiend materiaal opleveren om het besluitsvormingsproces op lokaal niveau te ondersteunen.

Je kan de opnama van het webinar met uitleg, de PowerPoint en het instrument zelf terugvinden op deze webpagina van Fietsberaad Vlaanderen: Alle info over het evaluatiekader

 


 

Periode

2020

Opdrachtgever

Fietsberaad Vlaanderen

Ons team

Dirk Engels
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign