EPOC 2030-2050

18013
Van 2018 tot 2023
EPOC 2030-2050 staat voor Energy modeling framework for POlicy support towards a Cost-effective and Sustainable society in 2030 and 2050. Het project ontwikkelt energietransitiemodellen op Belgisch niveau met als tijdshorizon 2030 en 2050. Hiervoor bundelen veertien Vlaamse, Waalse en Brusselse onderzoekspartners de krachten. 
Binnen dit consortium, geleid door EnergyVille/Vito, zal TML de relatie tussen energie en transport analyseren. De focus ligt daarbij op elektromobiliteit en biobrandstoffen.  Daarvoor zal TML haar eigen model MOVEET uitbreiden om de impact van elektrische voertuigen beter in kaart te brengen binnen verschillende scenario's. Daarbij zullen we ook rekening houden met de dynamiek binnen het wagenpark.  Daarnaast zal TML ook de impact analyseren van verschillende scenario's op vlak van biobrandstoffen.

 

Periode

Van 2018 tot 2023

Opdrachtgever

Energietransitiefonds

Partners

EnergyVille/VITO (consortiumleider), Imec, KU Leuven, UHasselt, ICEDD, Federaal Planbureau, WaterstofNet, Ugent, UMons, KMI, UCL, ULiège, ULB.

Ons team

Inge Mayeres, Bart Ons, Péter I. Pápics, Kris Vanherle
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign