Hernieuwbare brandstoffen in de luchtvaart

16001
Van 2017 tot 2020
In het project worden voorstellen ontwikkeld voor een coherente, gestructureerde en vooruitziende strategie voor het gebruik van hernieuwbare brandstoffen in de Europese luchtvaart. Hiertoe moeten een aantal knelpunten aangepakt worden die een grotere penetratie van koolstofarme brandstoffen in de Europese luchtvaart in de weg staan. De volgende aspecten zullen onder andere aan bod komen: Hoe kunnen de extra kosten van deze brandstoffen gefinancierd worden? Hoe kunnen de lidstaten van de EU aangespoord worden om een kader te creëren voor hernieuwbare brandstoffen voor de luchtvaart? Hoe kan een toenemend gebruik ervan in de sector begeleid worden? Hoe kunnen internationale duurzaamheidscriteria bereikt worden? Welke strategie kan er gevolgd worden voor de certificatie?
De voorgestelde oplossingen zullen verenigbaar zijn met de evoluerende internationale context.
Daarnaast verleent het projectteam ook steun aan het Core Team van het Biofuel Flightpath initiatief.
TML staat in voor de ontwikkeling en de toepassing van economische modellen om beleidsopties te onderzoeken en te evalueren voor de ontplooiing van hernieuwbare brandstoffen in de Europese luchtvaart. We werken mee aan het opstellen van een aantal referentiescenario’s die illustreren hoe productiedoelstellingen kunnen behaald worden. De scenario’s omvatten voor meerdere productiedoelstellingen verschillende productieschema's en de bijhorende productie en oorsprong van de grondstoffen (‘feedstock’). We zullen ook een kostenschatting geven van de ondersteunende maatregelen.

Periode

Van 2017 tot 2020

Opdrachtgever

Europese Commissie - DG ENERGY

Partners

SENASA (coördinator), ONERA, Wageningen UR

Ons team

Eef Delhaye, Inge Mayeres, Stef Proost
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign