Vlaamse Bouwmeester Scan

18004
Van 2018 tot 2021
De Bouwmeester Scan maakt een diagnose van de sterktes en zwaktes van de gemeente op vlak van ruimte, mobiliteit, kernversterking, regelgeving en ondernemerschap, met daaruit voortvloeiend de ontwikkeling van een agenda van projecten en beleidsmatige ingrepen voor de transitie naar een aangenamere, gezondere, beter uitgeruste en meer inclusieve leefomgeving.
Hoe vertrouwd of waardevol de Vlaamse (stads)landschappen ook ogen, de pijnpunten zijn ons evenzeer bekend: verspreide bewoning in lage dichtheden, een hoog ruimtebeslag, een weinig efficiënte mobiliteit en de voortdurende inname van open ruimte. Dit ruimtelijk model is niet alleen milieu- en klimaatonvriendelijk, het heeft ook een zware maatschappelijk kost. De transitie naar beter en duurzamer ruimtegebruik vraagt echter een inzicht in de mogelijke actielijnen waarop kan gewerkt worden.
De Bouwmeester Scan brengt daarom de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes van de gemeente in kaart en reikt een concrete agenda van projecten en ingrepen aan. Het gaat daarbij onder meer over verdichting en kernversterking, de versterking en uitbreiding van groenblauwe netwerken, een optimale mobiliteitsstructuur met prioriteit voor de duurzame modi, ecologische waardevolle groengebieden en een beter samenspel tussen open ruimte en verstedelijking.
Hiertoe wordt de gemeente geanalyseerd vanuit diverse invalshoeken met een sterke interactie tussen de werkdomeinen.
TML ondersteunt het team met verkeerskundige analyses en optimalisatievoorstellen om te komen tot een multimodale, goed functionerende en duurzame mobiliteitsstructuur.
Rapporten worden beschikbaar gesteld naarmate de analyses beschikbaar zijn.

Periode

Van 2018 tot 2021

Opdrachtgever

Vlaamse overheid, Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur, Departement Kanselarij en Bestuur, Team Vlaams Bouwmeesterpartners

Partners

LAMA ism TML, Blauwdruk, Palmbout, Zero emission solutions, Driekwartgroen, DLA piper

Ons team

Dirk Engels
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign