Verkeersmanagement voor geconnecteerde en zelfrijdende voertuigen (TM4CAD)

21002
Van 2021 tot 2023
In TM4CAD onderzoeken we de rol van infrastructuur (op verschillende niveaus van Infrastructure Support for Automated Driving (ISAD) bij het creëren van Operational Design Domains (ODD) voor geconnecteerde en zelfrijdende voertuigen (CAD-systemen). Als eerste stap zullen we, voortbouwend op nationale en internationale standaarden, een gemeenschappelijke set attributen identificeren om een ​​ODD te definiëren. We zullen verschillende systeemarchitecturen voorstellen voor de verwerving van gedistribueerde ODD-attribuutinformatie en vereisten voor de uitwisseling van informatie tussen de architectuurelementen om het CAD-systeem in staat te stellen zich in realtime bewust te zijn van zijn ODD. Om de wegbeheerders (National Road Authorities, NRAs) in staat te stellen "goed gedrag" voor CAD-systemen te definiëren, zullen we ook een nieuw op ODD en ISAD gebaseerd verkeerscodeconcept introduceren. Een gecodificeerde wegcode, samen met een gemeenschappelijke set van ODD-attributen, stelt fabrikanten en NRA's in staat om in een gemeenschappelijke taal te communiceren en zorgt voor wijzigingen in het CAD-systeem als gevolg van ODD- en ISAD-wijzigingen. Verder zullen we het concept demonstreren via twee gevallenstudies in de praktijk. Op basis van de bevindingen zullen we een reeks aanbevolen vereisten opstellen voor NRA's om proactief aan te pakken om CAD-systemen op Europese wegen mogelijk te maken.
TM4CAD zal de NRA's en hun standpunten in discussie brengen met fabrikanten, wat essentieel is voor een veilige inzet van CAD-systemen. TM4CAD heeft tot doel het begrip te vergroten van de problemen en mogelijke oplossingen van ODD- en ISAD-beheer en de rol van de nationale wegbeheerders en -exploitanten, waaronder met name verkeersbeheercentra bij het bieden van deze oplossingen. Dit zal alle behoeften aan het licht brengen om de informatiestromen en kwaliteit te verbeteren, en verkeersbeheerprocessen en -taken te ontwikkelen, terwijl bestaande hiaten in de kennis in het domein worden onthuld. Door specifiek in te spelen op de vereisten van NRA's met betrekking tot geautomatiseerde voertuigen, biedt TM4CAD de wegbeheerders een aanbevolen reeks problemen om met voertuigconstructeurs, ontwikkelaars van geautomatiseerde rijsystemen en exploitanten van geautomatiseerde wagenparken aan te pakken. Daarnaast zal TM4CAD de prioriteitsgebieden in ODD- en ISAD-beheer aanwijzen die een nauwe dialoog en overeenstemming vereisen tussen wegbeheerders, verkeersmanagers, CAD-systeemontwikkelaars en geautomatiseerde wagenparkbeheerders om tot oplossingen te komen die acceptabel zijn met betrekking tot de veilige, efficiënte en een schone werking van het wegennet.

TM4CAD wordt geleid door partner MAPtm.

Periode

Van 2021 tot 2023

Opdrachtgever

CEDR

Partners

MAP traffic management (Nederland), Traficon (Finland), Warwick University (Verenigd Koninkrijk), Steve Shladover (onafhankelijk consultant) en Keio University (Japan)

Ons team

Sven Maerivoet, Bart Ons
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign