TERM 2019: The first and last mile

18064
Van 2019 tot 2021
Elk jaar publiceert het Europees Milieuagentschap zijn TERM-rapport, dat de milieu-effecten van transportactiviteiten onder de loep neemt.  Dit jaarlijks rapport geeft een overzicht van de huidige ontwikkelingen op vlak van transport en milieu, en brengt de progressie op vlak van transportbeleidsdoelstellingen in kaart.  Binnen het Europese topiccentrum voor luchtvervuiling, transport-, geluids-, en industriële vervuiling (ETC/ATNI) neemt Transport & Mobility Leuven de leiding over het schrijven van de rapporten voor de jaren 2019-2021.

Het Europees Milieuagentschap heeft zopas zijn TERM 2019-rapport gepubliceerd, getiteld ‘The first and last mile — the key to sustainable urban transport’Het rapport is beschikbaar op de website van de EEA. Het rapport evalueert hoe groene en duurzame transportopties voor de ‘eerste en laatste kilometer’ van een reizigerstraject, zoals bijv. fietsen, steps, of andere manieren van verplaatsingen over korte afstand de mobiliteitssystemen in steden kan beïnvloeden.  Daarnaast analyseert het rapport ook hoe innovatieve leveringsdiensten van en naar de stad, en in de binnenstad zelf, het stedelijk goederenvervoer duurzamer kan maken.  Dat gaat dan bijvoorbeeld ook over het gebruik van drones voor leveringstoepassingen.

Voor 2020 onderzoeken we momenteel de milieueffecten van het reizen per vliegtuig en/of per trein, voor lange-afstandsreizen binnen Europa.

Periode

Van 2019 tot 2021

Opdrachtgever

Europees Milieuagentschap

Partners

NILU (coordinator of ETC/ATNI consortium) en ETC/ATNI partners

Ons team

Inge Mayeres, Bruno Van Zeebroeck
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign