Stedelijk Plateau Turnhout

20006
Van 2020 tot 2021
Het kruispunt van de Ring van Turnhout R13 met de N19 (Steenweg op Zevendonk) is één van de zwaarste zwarte punten in Vlaanderen.
Er bestaat al een masterplan om dit kruispunt en het naburige kruispunt van de R13 met de Steenweg op Tielen  veiliger in te richten. Samen met Antea en Buur werkt TML dit masterplan verder uit. Hierbij wordt rekening gehouden met diverse wensen vanuit de Stad Turnhout (aanpassingen aan de lokale verkeerscirculatie, inrichten groene ruimte, verbeterde fietsrelaties…), AWV (veiligheid en doorstroming op de R13) en De Lijn (vlotte busverbindingen, waaronder een HOV-verbinding tussen het station van Turnhout en het nieuwe mobipunt in de noordwestelijke hoek van het kruispunt R13 x N19).
TML is in dit project   verantwoordelijk voor de opmaak van de V‑plannen voor de lichtenregelingen op beide kruispunten en voor microsimulaties van 3 inrichtingsvarianten.
 

Periode

Van 2020 tot 2021

Opdrachtgever

AWV Antwerpen

Partners

TV Antea, Buur
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign