Stadsvernieuwingsproject Scheldekaaien

18029
Van 2019 tot 2020
In sterke interactie met beleidsmakers, lokale technici en het brede publiek ontwikkelden we een geïntegreerde visie over de vernieuwde inrichting van het centraal deel van de Antwerpse Kaaien als ruimtelijke as tussen stad en water die diverse multimodale knopen van leven en beweging verbindt.

In het verleden (2010) werd reeds een Masterplan opgemaakt voor de Scheldekaaien. Op basis daarvan werden reeds de zuidelijke en noordelijke gedeelten heraangelegd. Het centrale gedeelte heeft echter diverse ontwikkelingen gekend  die niet zijn meegewogen in het Masterplan, onder meer het verkeerssysteem en initiatieven rond het Steen en de  cruiseterminal. Deze studie ontwikkelde op dit vlak een samenhangende visie.

De studie resulteerde in een samenhangend conceptontwerp voor de centrale zone van de Kaaien met voorstellen hoe de diverse activiteiten er een plaats kunnen krijgen, het multimodaal verkeersverloop kan worden georganiseerd en het Steenplein de centrale knoop en verblijfsplek  kan zijn tussen de binnenstad en het waterfront.

Om te komen tot een geïntegreerde en gedragen visie startten we met de analyse van de ruimtelijke en functionele karakteristieken van dit deel van de Kaaien en de ambities voor deze ruimte vanuit de verschillende gebruikers. Deze ambities toetsten we aan de mogelijkheden en werden geoperationaliseerd in sterk overleg met de actoren en in interactie met de bewoners van Antwerpen via een creatief participatieproces.

Finaal maakten we een conceptontwerp voor de verschillende deelruimtes van dit deel van de Kaaien.
Deze studie is de basis voor verdere beslissingen in verband met de actualisering van het Masterplan

TML analyseerde het multi-modaal verkeerssysteem en werkte mee het conceptontwerp uit vanuit de ambitie het multimodaal verkeerssysteem optimaal te laten functioneren en een evenwicht te bereiken met de verblijfskwaliteiten van deze ruimte.
Ook maakten we een specifieke afweging tussen de mogelijkheden van een ongelijkvloerse en gelijkvloerse kruising tussen de Suikerrui en de Kaaien.
 

Periode

Van 2019 tot 2020

Opdrachtgever

AG Vespa Stad Antwerpen

Partners

Palmbout

Ons team

Dirk Engels
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign