Second opinion uitfaseren ICE -emissievrij wagenpark

19076
16/12/2020
2019
In het kader van een analyse van verschillende scenario’s van Zero-Emissie Voertuigen (ZEV)-uptake, liet BBL uitrekenen wat de impact is op de emissies van transport, onder de Effort Sharing Regulation (ESR). Er was enige twijfel over de accuraatheid van de simulaties, daarom vroeg BBL een second opinion aan TML om specifiek de verwachte CO2-trend in de verschillende scenario’s te controleren. Hiervoor werd het effect op de emissies van de Belgische sector transport onderzocht als de emissievrije bedrijfswagens na afschrijving wel of niet in het Belgische private wagenpark terechtkomen
TML deed een kleine ad-hoc analyse en verifieerde de veronderstellingen van dit onderzoek.
Meer uitleg en cijfers kan je hier vinden.
 

Periode

2019

Opdrachtgever

Bond Beter Leefmilieu

Ons team

Kris Vanherle
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign