Overzicht van recente studies en beleid met betrekking tot de niet-uitlaatemissies van deeltjes als gevolg van de slijtage van remmen, banden en het wegdek

19074
15/01/2021

Voor zowel het wegvervoer als het niet-wegvervoer zijn de emissies van belangrijke luchtverontreinigende stoffen als gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen de afgelopen twee decennia aanzienlijk gedaald, hoewel zowel het passagiers- als het vrachtvervoer eerst is toegenomen en daarna relatief constant is gebleven. Het relatieve belang van niet-uitlaat emissies, is echter toegenomen. Dit omvat de emissies van deeltjes (PM) door de slijtage van remmen, banden en het wegdek.

Binnen het European Topic Centre on Air Pollution, Transport, Noise and Industrial Pollution (ETC/ATNI), gecontracteerd door het Europees Milieuagentschap (EMA), hebben Transport & Mobility Leuven en de NILU een werkdocument voorbereid dat voorziet in:

  • Een overzicht van recente studies/publicaties over (verbetering van) emissie-inventarissen met betrekking tot niet-uitlaatemissies van deeltjes door weg- en terreinvoertuigen;

  • Een korte beoordeling van hoe de relatieve bijdragen van uitlaat- en niet-uitlaatemissies zich in de loop van de tijd hebben ontwikkeld; 

  • Een overzicht van recente studies/publicaties over de bijdrage van de slijtage van banden, remmen en wegdek aan de uitstoot van microplastics in de atmosfeer. Dit omvatte het verzamelen van gegevens over de fractie van de PM-emissies die zouden kunnen bestaan uit microplastics.

  • Een samenvatting van het EU- en andere beleid dat is ontwikkeld, uitgevoerd of gepland om de PM-emissies door de slijtage van remmen, banden en wegdek te verminderen.
     

Periode

2020

Opdrachtgever

European Environment Agency (EEA)

Partners

NILU (coordinator van het ETC/ATNI-consortium) and ETC/ATNI-partners

Ons team

Inge Mayeres, Kris Vanherle
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign