Estuaire vaart en mogelijke ondersteunende maatregelen

20073
2021
Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 stelt dat de estuaire vaart, als alternatieve transportmodus voor goederenstromen van en naar het hinterland, verder gestimuleerd en gefaciliteerd zou moeten worden. De gebrekkige ontsluiting van de haven van Zeebrugge via de binnenvaart bestaat vandaag de dag immers nog steeds.
De estuaire vaart past binnen het versterkend beleid betreffende de hinterlandverbindingen; met het oog op het bewerkstelligen van een modale verschuiving van weg- en spoorvervoer naar waterwegen. Met deze studie wil De Vlaamse Waterweg nv verder onderzoeken hoe men kan inzetten op de combinatie van de alternatieve transportmodi estuaire vaart-binnenvaart voor de kusthavens.

TML werkt voor dit project samen met TRI-VIZOR. De studie bestaat uit twee werkpakketten:
  1. Een marktanalyse, eerst voor de huidige markt; vervolgens ook voor de mogelijkheden voor groei in de toekomst. Aanvullend bekijken we welke operationele steunmaatregelen kunnen voorzien worden om deze groei te maximaliseren.
  2. Een financieel-economische analyse van de estuaire vaart, waarbij de totale logistieke kost van deze modus wordt berekend, gebaseerd op de kostenstructuur die voor andere modi wordt gebruikt. Op basis van de uitkomst zullen we ook kunnen afleiden welke financiële steunmaatregelen nuttig kunnen zijn.

 

Periode

2021

Opdrachtgever

De Vlaamse Waterweg nv

Partners

TRI-VIZOR

Ons team

Sebastiaan Boschmans
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign