Ombouwen A12 tot primaire weg

20047
15/12/2020
Van 2020 tot 2022
De Vlaamse regering wenst de A12 opnieuw in te richten volgens haar statuut als primaire weg waarbij de veiligheid en doorstroming voor alle modi kunnen verbeteren. Concreet wordt een analyse gedaan van verschillende alternatieven voor de inrichting van zowel de A12 als de parallelweg N177 om uiteindelijk tot een vergunningsaanvraag te komen voor het voorkeursalternatief.
Op de A12 tussen Wilrijk en Boom liggen momenteel vijf gelijkvloerse kruispunten die hoog scoren in de lijst van gevaarlijke kruispunten. Die vijf zorgen voor aanzienlijke vertragingen wat sluipverkeer veroorzaakt in de omgeving en op de parallelweg N177. De A12 vormt daarenboven een sterke barrière voor zachte weggebruikers en ook de voorzieningen langs de A12 voldoen niet aan de eisen. Tenslotte moet de A12 ook een belangrijke rol vervullen in het toekomstige OV-netwerk volgens routeplan 2030.
In voorgaande studies kwam men reeds tot de consensus dat de A12 de kruispunten ongelijkvloers gaat dwarsen door middel van een insleuving of tunnel(s). Er wordt een project-MER opgemaakt waarbij verschillende alternatieven voor de herinrichting worden afgewogen om uiteindelijk tot een vergunningsaanvraag voor het voorkeursalternatief te komen
In een eerste deel worden de verschillende alternatieven uitgewerkt met ruime aandacht voor participatie van de stakeholders en omwonenden (2021). In een volgende fase wordt een project-MER opgesteld waarin de alternatieven worden vergeleken (2022). Daarna wordt een omgevingsvergunningsaanvraag opgesteld voor het voorkeursalternatief (2022).
TML is mee verantwoordelijk voor de studie van de verkeersafwikkeling in de verschillende varianten. Hierbij analyseren we de kruispunten uitgebreid, net als de uitwisseling tussen de verschillende routes, en nemen we de lead voor de verkeerssimulaties zowel op macro- als microniveau.
De project-MER wordt verwacht midden 2022, de omgevingvergunningsaanvraag in het najaar van 2022.
Beeld: https://wegenenverkeer.be/
 

Periode

Van 2020 tot 2022

Opdrachtgever

AWV Antwerpen

Partners

SBE, Antea, DenS

Ons team

Ruben Corthout, Rodric Frederix, Jeroen Vanbiervliet
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign