De estuaire vaart en haar mogelijke ontwikkelingen op middellange termijn

20114
Estuaire vaart is het varen met versterkte binnenschepen over een klein stukje open zee langs de kustlijn, tussen de monding van de Schelde en de haven van Zeebrugge. Deze bijzondere vervoerswijze is de oplossing voor de zogenaamde “natte ontsluiting” van de haven van Zeebrugge. Met deze studie onderzoeken we de technische achtergrond van de gebruikte vaartuigen en bekijken we in detail twee mogelijkheden die de dienstverlening van deze schepen kan verbeteren: het varen met duwbakken en het onbemand/autonoom varen.

Voor de estuaire vaart gelden er voorwaarden rond stevigheid, veiligheid en economische haalbaarheid. In deze studie zullen we onderzoeken of deze grenzen verder verlegd kunnen worden, en of autonoom varen en/of het gebruik van duwbakken een haalbare oplossing vormen in de estuaire vaart.
We maken een beschrijvend overzicht van de technische en operationele voorwaarden voor het gebruik van estuaire vaart, en kijken hoe de technologische innovaties daarbij passen. We maken beleidsaanbevelingen die rekening houden met deze voorwaarden met het oog op de implementatie van de technologische innovaties.

De informatie wordt vooral verzameld door middel van literatuurstudie en gesprekken met experts. Dit wordt aangevuld met logistieke inzichten uit eigen ervaring.

TML werkt hier in evenwaardig partnerschap samen met Tri-Vizor. Wij nemen het initiatief voor de literatuurstudie, terwijl Tri-Vizor vooral de contacten met de experts en stakeholders beheert.

Het eindrapport wordt verwacht tegen november 2021.
foto:https://nl.wikipedia.org/wiki/Estuaire_vaart#/media/Bestand:Deseo.jpg

Periode

2021

Opdrachtgever

De Vlaamse Waterweg nv

Partners

Tri-Vizor (coördinator)

Ons team

Sebastiaan Boschmans
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign