Mogelijke ondersteunende maatregelen voor estuaire vaart, binnenvaart en spoor

20073 20068
2021
Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 onderstreept belang van goede en efficiënte maatregelen om de modal shift richting spoorvervoer, binnenvaart en estuaire vaart te verwezelijken. De Vlaamse regering erkent het belang deze van alternatieve transportmodus voor goederenstromen van en naar het hinterland en wil deze blijven stimuleren en faciliteren.

Het is daarbij van belang dat de geldende steunmaatregelen worden onderworpen aan een grondige analyse. Dit is dan ook het doel van deze opdracht: het in kaart brengen, analyseren en evalueren van de bestaande steunmaatregelen. Dit moet het mogelijk maken de efficiëntie van de reeds genomen maatregelen in te schatten. Een tweede luik van het onderzoek dient suggesties te doen voor eventuele nieuwe opportuniteiten en nieuwe maatregelen, en dit deels gebaseerd op het eerder gemaakte overzicht.

De studie bestaat uit twee delen:

Deel estuaire vaart: 
1.    Een marktanalyse, eerst voor de huidige markt; vervolgens ook voor de mogelijkheden voor groei in de toekomst. Aanvullend bekijken we welke operationele steunmaatregelen kunnen voorzien worden om deze groei te maximaliseren.
2.    Een financieel-economische analyse van de estuaire vaart, waarbij de totale logistieke kost van deze modus wordt berekend, gebaseerd op de kostenstructuur die voor andere modi wordt gebruikt. Op basis van de uitkomst zullen we ook kunnen afleiden welke financiële steunmaatregelen nuttig kunnen zijn.
Deel binnenvaart en spoor:
1.    Overzicht opstellen van de verschillende steunmaatregelen voor spoor en binnenvaart 
2.    Mogelijke opportuniteiten en mogelijke nieuwe maatregelen
foto:https://nl.wikipedia.org/wiki/Estuaire_vaart#/media/Bestand:Deseo.jpg

Periode

2021

Opdrachtgever

De Vlaamse Waterweg nv

Partners

TRI-VIZOR

Ons team

Sebastiaan Boschmans, Tim Breemersch
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign