Mobiliteitsstudie wetenschapspark Campus Diepenbeek

20074
Van 2020 tot 2022
De POM Limburg wil inzicht krijgen in de toekomstige mobiliteitssituatie van de campus Diepenbeek. Zij vraagt een inschatting van de toekomstige verkeersgeneratie en de uitwerking van voorstellen voor een ontsluiting die hieraan tegemoet komt. Hierbij verwacht ze ook een microsimulatie van de kruispunten van de N702 Universiteitslaan met de Campuslaan en de Campuslaan met de Agoralaan voor 3 mogelijke inrichtingsscenario’s.

Campus Diepenbeek is in continue ontwikkeling met verschillende geplande uitbreidingen. Om tegemoet te komen aan de toekomstige verkeersgeneratie vragen ze de technische uitwerking van een aantal scenario’s in een tweede fase van de studie. In dit luik moeten de verkeersbewegingen gesimuleerd worden.

TML zal een microscopische verkeerssimulatie maken van de eerder vermelde kruispunten en scenario’s, en rekening houden met de toekomstige verkeersstromen alsook de Spartacus openbare vervoerslijn.

TML zal Antea ondersteunen bij de uitvoering van de microsimulaties met het softwarepakket Vissim en de optimalisatie van de verkeerslichtenregelingen in de toekomstige ontsluitingsstructuur op basis van een analyse van de simulatieresultaten.
 

Periode

Van 2020 tot 2022

Opdrachtgever

POM Limburg

Partners

Antea

Ons team

Hanne De Naegel, Stef Tourwé
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign