Mobiliteit op vakantie voor mensen met een drempel

20108
04/12/2020
Van 2020 tot 2021

Deze studie biedt concrete pistes aan om voor mensen met een financiële of fysieke drempel mobiliteit van, naar en op vakantie in Vlaanderen mogelijk te maken. We maakten een analyse van een dertigtal mogelijke pistes na een literatuuronderzoek, interviews en klankbordgroep. Uiteindelijk selecteerden we er drie voor een diepgaandere analyse.
Vandaag is het moeilijk voor mensen met een drempel om op vakantie te gaan. De redenen daarvoor zijn financiële beperkingen, een beperkt aanbod van het openbaar vervoer, geen aangepaste voertuigen etc.
Als resultaat van het onderzoek kwamen we tot twee concrete en haalbare projectpistes die Toerisme Vlaanderen nu kan vormgeven in een proefproject.
De eerste piste is het ter beschikking stellen van huurfietsen op de vakantiebestemmingen, gratis voor mensen met een drempel, betalend voor mensen zonder drempel. De tweede piste is het openstellen van de Minder Mobielen Centrale (MMC) voor mensen met een drempel om hun vakantie mogelijk te maken. We stelden eerst een longlist van bestaande initiatieven in binnen- en buitenland op. Uit deze longlist selecteerden we zes initiatieven waarvoor we een gedetailleerde fiche hebben opgesteld. Hieruit selecteerden we de drie meest beloftevolle initiatieven die we vervolgens in detail bekeken omtrent hun haalbaarheid voor toepassing in Vlaanderen.  We praatten daartoe met de belangrijkste stakeholders en bestudeerden een business case.
TML gebruikte zijn relevante ervaring wat betreft de organisatie van mobiliteit voor doelgroepen met beperkt potentieel. Het gaat in het bijzonder om de ervaring opgedaan in het SMARTA project, het opzetten van mobiliteit in rurale gebieden in Europa en van de Vervoerregio Leuven waarbij onder andere Vervoer op Maat (VoM) wordt georganiseerd
Toerisme Vlaanderen zal in de komende maanden bekijken hoe het hiermee verder gaat. Als alles goed gaat wil het een proefproject starten voor de aangereikte pistes.

De publieke versie van het rapport kan op de website van Iedereen Verdient Vakantie (Toerisme Vlaanderen) gedownload worden.

Periode

Van 2020 tot 2021

Opdrachtgever

Toerisme Vlaanderen

Ons team

Wouter Florizoone, Bruno Van Zeebroeck
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign