Opmaak van de minder hinder eisen voor het bestek van de Verapazbrug

19004
De nog te bouwen Verapazbrug zal via het Handelsdok de Muidelaan verbinden met de Afrikalaan. Ze vormt het sluitstuk van een nieuwe verbinding tussen de R40 en de R4 en ontlast de omgeving van de Dampoort van het drukke wegverkeer.
Witteveen+Bos ondersteunt AWV bij de opmaak van het bestek en de aanbesteding.
TML heeft als onderaannemer het minder hinder luik van het bestek uitgewerkt.

Daarbij werkte TML, in overleg met de bouwtechnische experts van W+B, de fasering van de werken uit, en waar relevant voor de hinder werd de gewenste uitvoeringsmethode en organisatie van de werfzone besproken.
De werken worden zo georganiseerd dat fietsers en voetgangers steeds door de werfzone kunnen. Voor elke fase van de werken zijn de eventuele omleidingen voor het autoverkeer en flankerende maatregelen geduid. Bijzondere aandachtspunten, zoals de doorgang voor hulpdiensten en de bereikbaarheid van alle functies naast de werfzone, zijn uitgewerkt.
 

Periode

2020

Opdrachtgever

Witteveen + Bos

Ons team

Kristof Carlier
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign