Impact van een hoger LPG marktaandeel

18024
2018
Ondanks de voordelen van LPG-voertuigen op vlak van kosten, luchtkwaliteit en broeikasuitstoot is het marktaandeel van LPG als aandrijftechnologie voor passagiersvoertuigen eerder beperkt.  Met uitzondering van enkele (vooral Europese) landen met een LPG-traditie, kent het verkoopsaandeel van LPG een lage tot zelfs stagnerende groei.  In deze studie analyseren we de impact van een hogere LPG-afname voor de personenwagenmarkt wereldwijd, met de focus op de EU28-lidstaten. 
Voor onze analyse gebruikten we ons eigen systeemdynamisch transport/vlootmodel, MOVEET.  Daarin voerden we toekomstige marktaandelen in voor diverse aandrijftechnologieën, en keken naar de effecten daarvan op het totaal aantal voertuigen in de actieve vloot, de emissies en de maatschappelijke kosten.
We berekenden de impact van 6 scenario’s: een bescheiden, gemiddeld en sterk scenario.  Die werden allemaal tegen een hoog en laag achtergrondscenario van toekomstige afname van elektrische voertuigen gehouden.  We stelden vast dat het vlootaandeel van LPG een bescheiden, maar significante groei kan doormaken in 2030; daar waar het marktaandeel van de elektrische voertuigen binnen de vloot nog steeds beperkt is. Bovendien zien we dat LPG tot in 2050 een rol kan spelen; waarbij LPG-voertuigen meer uitgesproken de traditionele diesel- en benzinewagens vervangen bij de scenario’s die voorzien in een hogere LPG-marktpenetratie.

Conclusie:
We kunnen besluiten dat LPG een valabele brandstof/aandrijftechnologie is om de luchtkwaliteit te bevorderen en op korte tot middellange termijn een rol te spelen bij strategieën om de klimaatverandering tegen te gaan. LPG kan, als bewezen en mature technologie, tot significante uitstootvermindering leiden in de periode 2020-2030 wanneer de markt van elektrische voertuigen beperkt is; en dat zelfs met beperkte kostenbesparingen voor de gebruiker. 

 

Periode

2018

Opdrachtgever

Liquid Gas Europe, World LPG Association

Ons team

Péter I. Pápics, Kris Vanherle
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign