Innovaties/oplossingen voor de transitie naar een duurzamer mobiliteitssysteem

17017
Van 2017 tot 2018
Deze studie wil een overzicht geven van innovaties en oplossingen die kunnen bijdragen aan de transitie naar een duurzamer mobiliteitssysteem, van hun milieupotentieel en van hefbomen die dat potentieel kunnen verhogen.
In een eerste stap zal de studie de innovaties en oplossingen identificeren die kunnen bijdragen aan het ecologisch duurzamer maken van het mobiliteitssysteem in Vlaanderen. Deze zullen worden gegroepeerd volgens brede oplossingsrichtingen. Ook zal de studie de huidige stand van zaken in Vlaanderen voor deze innovaties en oplossingen bespreken.
In een tweede stap zal de studie het milieupotentieel inschatten  van de verschillende oplossingsrichtingen en groepen van innovaties. Dit gebeurt waar mogelijk kwantitatief en op het niveau van Vlaanderen.
In de laatste stap zal de studie voor elk van de oplossingsrichtingen en een selectie van innovaties/oplossingen de belangrijkste limieten en barrières in kaart brengen en bepalen welke hefbomen deze barrières kunnen wegwerken.
 

Periode

Van 2017 tot 2018

Opdrachtgever

Vlaamse Milieumaatschappij - MIRA

Partners

HIVA - KU Leuven

Ons team

Bruno Van Zeebroeck
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign