Overzicht ITS markt België 2010

10.51
Van 2010 tot 2011
Op vraag van het Nederlands Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voerde Transport & Mobility Leuven een marktonderzoek uit, met NL EVD International als de hoofdopdrachtgever. TML werd gekozen omwille van zijn expertise, ervaring, kennis en netwerk in België. Bedoeling van het marktonderzoek was om perspectieven en aangrijpingspunten te bieden aan Nederlandse bedrijven die op middellange en lange termijn zaken willen doen op de Belgische mobiliteitsmarkt/-projecten.

In het marktonderzoek kwamen verschillende invalshoeken omtrent mobiliteit en ICT aan bod, bekeken vanuit het standpunt van overheden, grote steden, openbare vervoersaanbieders en privé-bedrijven. Dit gebeurde aan de hand van een reeks gerichte interviews met deze marktspelers.

De conclusies en aanbevelingen zijn dat Nederlandse bedrijven best via een Belgische partner gaan, eventueel in een samenwerkingsverband. Het is ook een must de gepubliceerde Belgische en Europese aanbestedingen op te volgen. Daarnaast dienen zij zelf proactief de markt te verkennen en contacten te leggen. Tot slot lijsten we nog een belangrijke reeks thema’s op waar Nederlandse bedrijven een meerwaarde voor België kunnen genereren.

Periode

Van 2010 tot 2011

Opdrachtgever

NL EVD International

Partners

/

Ons team

Sven Maerivoet
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign