Emissiemonitoringsysteem Vietnam

21037
Van 2021 tot 2022
Om de broeikasgasemissies van de Vietnamese transportsector terug te dringen werden door de overheid verschillende doelstellingen vooropgesteld. Deze doelstellingen werden intussen vertaald naar  gerichte maatregelen. In functie daarvan ontwikkelt TML, in samenwerking met Vietnamese consultants, een monitoringsysteem dat de evolutie van deze emissies in kaart moet brengen.  Daartoe bepaalt TML eerst welke parameters relevant zijn om emissies te kunnen bepalen: zoals bijvoorbeeld het brandstofverbruik, het aantal gereden kilometer per transportmode, of het koolstofgehalte van de gebruikte brandstoffen. Daarna bekijken we het onderling verband tussen deze indicatoren.

De emissies van de transportsector liggen hoog in Vietnam. Er zijn maatregelen genomen om deze terug te dringen. De Duitse NGO GIZ wil nu onderzoeken hoe een monitoringsysteem er moet uitzien om de impact van deze maatregelen op te volgen.

Het resultaat van dit project is een emissiemonitoringsysteem om een inschatting te kunnen maken van de emissies van het wegtransport in Vietnam. Met behulp van dit monitoringsysteem zullen we een uitspraak kunnen doen over de bijdrage van de verschillende indicatoren aan de evolutie van de emissiecijfers.

Concreet zal TML volgende taken uitvoeren:
  • Coördinatie van het project
  • Afbakening, ontwerp en algemene methodes van het datamonitoringsysteem, en monitoring van het  rapporterings- en verificatiesysteem. Welke indicatoren gebruiken we? Hoe meten we die? Hoe hangen ze samen?
  • Controle van de algemene processen door het consulteren van belanghebbenden, zoals lokale overheden en  constructeurs van transportmodi. Wat vinden zij van de gebruikte processen?
  • Workshops met betrekking tot de in het monitoringsysteem gebruikte methodes
  • Ontwikkeling van duidelijke documentatie van de ontwikkelde rekenmethodes; zodat dit vlot te implementeren is door het Vietnamese IT-personeel.
  • Controle van de dataverzamelingsrichtlijnen voor lokale overheden opgesteld door Vietnamese consultants. Zijn de richtlijnen duidelijk, volledig, enz.?
Voor dit project boogt TML  op haar specifieke expertise inzake emissiemodellering.
De resultaten worden verwacht in het voorjaar van 2022.

Periode

Van 2021 tot 2022

Opdrachtgever

GIZ

Partners

National consultants Vietnam

Ons team

Tim Breemersch, Kris Vanherle, Filip Vanhove
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign