Effect van de Europese uitbreiding in 2004 op de transportmarkt

06.34
2007
Deze studie evalueerde het effect van de Europese uitbreiding van 2004 op de Europese transportsector. Het consortium, Rebelgroup Advisory (RGA), Transport & Mobility Leuven (TML) en COWI, analyseerde de sterke en zwakke punten van deze uitbreiding en kwam tot de volgende conclusies:

- De Europese uitbreiding leverde positieve resultaten op, zoals: een enorme stijging van handel- en transportflows, een juridisch kader voor de nieuwe lidstaten, overeenkomstig met de EU-wetgeving, een dynamische wegvervoersector, veiligere Cypriotische en Maltese maritieme vloten...
- De Europese uitbreiding vertoonde een aantal zwakheden, zoals: teveel nadruk op omzetting van wetgeving zonder rekening te houden met de institutionele en organisatorische structuren, gebrek aan ontwikkeling van nationale vervoerstrategieën, de blijvende, uiterst kwetsbare positie van de sector van het spoorwegvervoer....
- Uit het proces van de Europese uitbreiding kan de EU een aantal lessen trekken, zoals: minder nadruk leggen op de herschikking van de wetgeving en meer op de toepassing van de wetgeving, overgangsperiodes voor de nieuwe kandidaten van de EU toestaan, meer steun verlenen om de nationale vervoerstrategieën verder te ontwikkelen...
Klik op onderstaande link voor verdere conclusies en het volledige rapport

Seminarie: "TRANSPORT AND ENLARGEMENT", woensdag 27 juni te Brussel.
Op dit seminarie organiseerde het consortium een discussie over de voorlopige resultaten van de studie.

Periode

2007

Opdrachtgever

Europese Commissie, FP6

Partners

RebelGroup (projectcoördinator), COWI

Ons team

Griet De Ceuster, Kris Vanherle, Bruno Van Zeebroeck
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign