Duurzame brandstoffen voor de luchtvaart

16001
Van 2017 tot 2020
In opdracht van de Europese Commissie heeft een team van onafhankelijke experten van SENASA, ONERA, TML en WUR (het “ESFERA” team) de activiteiten ondersteund van de “European Advanced Biofuels Flightpath” (EABF of “Flightpath”) en aanbevelingen gedaan inzake duurzame brandstoffen voor de luchtvaart. Naast het opzetten van een secretariaat voor het EABF heeft dit team beleidsopties geanalyseerd voor het promoten van duurzame brandstoffen in de luchtvaart. Het doel was om data en analyses te leveren ter ondersteuning van het EABF Core Team en de Europese Commissie om de EABF doelstellingen te realiseren.
In het project heeft TML een overzicht gemaakt van het bestaande EU en internationaal beleids- en regelgevend kader ter ondersteuning van duurzame brandstoffen, voor de transportsector in het algemeen en voor de luchtvaart. TML heeft de wijze waarop deze ondersteunende maatregelen werken en hun voor- en nadelen geanalyseerd, op basis van inzichten uit de milieu-economische literatuur.
Daarnaast heeft TML het TRAFUMA model ontwikkeld, een partieel evenwichtsmodel van de brandstofmarkten voor het wegtransport, de luchtvaart en het maritiem transport in Europa en de rest van de wereld. Het model werd gebruikt om beleidsopties voor de uitrol van duurzame brandstoffen te analyseren en te evalueren. Met behulp van dit model heeft TML bijgedragen tot het uitwerken van mogelijke beleidsscenario’s om de doelstellingen voor duurzame brandstoffen in de luchtvaart te realiseren. Deze omvatten onder meer bijmengingsmandaten, koolstofcompensaties, subsidies voor duurzame brandstoffen of belastingen op kerosine. De scenario’s omvatten verschillende niveaus voor de uitrol van duurzame brandstoffen in de luchtvaart en verschillende productietrajecten. Het model houdt rekening met de “well-to-wheel/wake” emissies van broeikasgassen en de emissies gerelateerd aan indirecte veranderingen in het landgebruik. Voor elk scenario werd een inschatting gemaakt       van de welvaartskost van het beleid en van de impact op de gebruikers van de brandstoffen, de brandstofproducenten, het overheidsbudget en de emissies van broeikasgassen. 
De rapporten van het projecten zijn beschikbaar op deze website: https://www.biofuelsflightpath.eu/ressources

Periode

Van 2017 tot 2020

Opdrachtgever

Europese Commissie - DG ENERGY

Partners

SENASA (coördinator), ONERA, Wageningen UR

Ons team

Eef Delhaye, Inge Mayeres, Stef Proost
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign