Voorbereidend onderzoek over het koolstofvrij maken van de Belgische zeescheepvaartsector.

20086
Van 2020 tot 2021
Om de zeescheepvaartsector tegen 2050 koolstofvrij te maken onderzocht TML verschillende maatregelen die voor dit doel gebruikt kunnen worden. Op basis van deze resultaten formuleerden we beleidsaanbevelingen die werden getoetst aan de juridische haalbaarheid ervan.

De grootste CO2 uitstoot in Belgische wateren is afkomstig van baggeraars, sleepboten, visserijschepen, tankers en cargoschepen.  Om de koolstofemissie te herleiden tot nul tegen 2050 is het nodig dat er voor deze sector een beleidsplan wordt uitgewerkt.
Om zeeschepen koolstofvrij te maken zijn allerhande technologische maatregelen beschikbaar: een ander ontwerp van de boeg, alternatieve brandstoffen en een verhoogde energie-efficiëntie. Daarnaast formuleerde het onderzoeksteam enkele operationele maatregelen. Om deze in te voeren kunnen overheden inzetten op subsidies voor onderzoek en ontwikkeling, de bepaling van een CO2-prijs en de bewaking van de uitstoot.

We splitsten ons onderzoek op in drie werkpakketten.
Eerst bepaalden we welke schepen relevant zijn voor het onderzoek en hoe groot hun CO2-emissies zijn. We gebruikten hiervoor het door TML ontwikkelde EMMOSS-model.  
Een tweede werkpakket omvat een inventarisatie van bestaande initiatieven en technische operationele maatregelen.
Het derde werkpakket bekijkt welke mogelijkheden er zijn om de invoering van de eerder genoemde maatregelen te stimuleren.
TML coördineerde het tweede en het derde deel van dit onderzoek. We brachten de technische input van Sintef samen met de juridische expertise van Clive Van Aerde.

Het rapport dat we voor de FOD Mobiliteit schreven kan je hier lezen
 

Periode

Van 2020 tot 2021

Opdrachtgever

FOD mobiliteit en vervoer

Partners

Sintef, Clive van Aerde advocaten

Ons team

Sebastiaan Boschmans, Tim Breemersch, Kris Vanherle
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign