CO2-emissies van wegverkeer in de EU ETS

20130
Wegtransport in het bestaande Europees emissiehandelssysteem opnemen is zinvol omdat het een plafond zet op de uitstoot en zorgt dat CO2-reducties gebeuren waar dit het goedkoopst is. Met een gelijktijdige daling van de brandstofbelasting voor wegtransport verhoogt de efficiëntie nog meer.

De Europese Commissie overweegt om emissiehandel toe te passen op de CO2-emissies van wegtransport en gebouwen. Dit zou kunnen via een uitbreiding van het bestaande emissiehandelssysteem (emissions trading system, ETS) of via een nieuwe, afzonderlijke ETS voor deze sectoren. 
Om haar standpunt hierover te onderbouwen heeft FIA, Féderation Internationale de l’Automobile - European Bureau, aan TML gevraagd om een studie uit te voeren.

Toekomstscenario’s van de Europese Commissie geven aan dat de klimaatdoelstellingen van wegtransport niet gehaald worden met het bestaande beleid. De voertuigen worden wel steeds efficiënter, maar door de toenemende verkeersvolumes daalt de absolute uitstoot onvoldoende. Daarom is opname in de EU ETS zinvol: het zet een plafond op de emissies dat jaar na jaar daalt.
De bestaande belastingen op brandstoffen in de EU zorgen reeds voor een impliciete koolstoftaks die veel hoger is voor wegtransport (tussen 160 en 240 euro/ton CO2) dan voor andere sectoren (ongeveer 40 euro/ton CO2). Bijkomende CO2-reducties zijn hierdoor duurder in wegtransport dan in andere sectoren. De opname van wegtransport in de EU ETS maakt emissiehandel mogelijk. Zo kunnen de reducties eerst gerealiseerd worden in de sectoren die hun emissies aan de laagste kosten kunnen terugdringen. De kostenefficiëntie kan nog vergroot worden door de bestaande brandstofbelastingen op wegtransport af te bouwen zodat we evolueren naar een gelijker niveau van koolstoftaks in alle sectoren.
We hebben verschillende opties vergeleken om emissiehandel toe te passen voor wegtransport. Van deze opties biedt de volgende het meeste voordelen: een opname van wegtransport in de bestaande EU ETS, zowel voor vracht-als personenvervoer, op het niveau van de brandstofverdelers, met een veiling van de emissierechten. Dit kan complementair zijn met bestaande instrumenten zoals de CO2 standaarden voor nieuwe voertuigen en maakt sommige andere instrumenten overbodig. Er is wel flankerend beleid nodig voor lage inkomensgroepen.

In het rapport brengen we het huidige beleid voor CO2-reductie van wegtransport in kaart en lichten we de werking van de EU ETS toe. Vervolgens onderzoeken we de mogelijke opties om emissiehandel toe te passen in deze sector en de interactie met de bestaande beleidsinstrumenten. Tenslotte analyseren we de verwachte impacts van de meest relevante opties.

Het eindrapport is gepubliceerd op de website van de opdrachtgever en op dient als basis van de communicatie van FIA naar haar leden en haar standpunt verdediging richting Europese beleidsmakers.

Opdrachtgever

Féderation Internationale de l’Automobile - European Bureau

Ons team

Sara Ochelen, Stef Proost
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign