Advies MOBER Oeverpark Lokeren

21045
TML gaf bijkomend advies in verband met de MOBER opgemaakt voor het Oeverpark te Lokeren.
In februari 2019 werd een MOBER (mobiliteitseffectenrapport) opgemaakt in verband met een verkavelingsvergunning voor het Oeverpark te Lokeren, een residentieel woonproject op een voormalige fabriekssite aan de Groendreef. In dat rapport wordt een inschatting gemaakt van de te verwachten mobiliteitsimpact op de omliggende omgeving.
Steunend op onze eigen expertise met betrekking tot mobiliteit en in het bijzonder de lokale situatie aan de stationsomgeving te Lokeren, waar we in 2017 zelf een mobiliteitsstudie uitvoerden, gaven we advies op de bestaande MOBER. We hebben daarbij ook gekeken in welke mate de bezorgdheden van buurtbewoners kunnen opgelost worden, en op welke manier.
Het rapport is niet publiek beschikbaar.
Beeld: © oeverpark.be

Periode

2021

Opdrachtgever

Volus / VT-Invest

Ons team

Gitte Van Den Bergh
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign