Actualisatie Mobiscore

20028 / 21008
Van 2020 tot 2021

In dit project ontwikkelden we een bijgestelde versie van de Mobiscore op basis van geactualiseerde achtergrondkaarten, een nieuwe versie van het Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen (OVG) en de conclusies en aanbevelingen uit de analyse in het najaar van 2019.

In het najaar van 2019 voerden we een grondige analyse uit van de Mobiscore met als doel meer inzicht te krijgen waarom er al dan niet verschillen zijn tussen scores en waarom sommige buurten meer of minder scoren dan verwacht.  Het uiteindelijke doel van deze studie was om de sensitiviteit van de verschillende parameters te achterhalen, en op basis hiervan voorstellen te doen om tot een betere Mobiscore te komen die nog beter aansluit bij de beleidsdoelstellingen. Op basis van deze resultaten werd een bijgestelde mobiscore ontwikkeld en verder geanalyseerd.

Het resultaat is een bijgestelde Mobiscore, bepaald op basis van nieuwe mileukosten die berekend werden op basis van geüpdate data. De huidige scoreberekening werd eveneens vergeleken met een nieuw voorstel van scoreberekening.

In eerste instantie werden de milieukosten, die aan de basis liggen van de Mobiscore, opnieuw berekend. Hiervoor gebruikten we geactualiseerde data. De methode is grotendeels hetzelfde gebleven als bij de eerste berekening van de mobiscore. De resulterende milieukosten worden vergeleken met de oude, om zo tot conclusies te komen.

Op basis van deze milieukosten hebben we de Mobiscore berekend. Daarbij hebben we gebruik gemaakt van een alternatieve scoreberekening. Dat alternatief hebben we vergeleken met de huidige scoreberekening om de nodige aanbevelingen te kunnen formuleren.
 

Periode

Van 2020 tot 2021

Opdrachtgever

Departement Omgeving: Afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie

Ons team

Gitte Van Den Bergh
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign