Projecten en artikels van Stef Tourwé

 • FotoStefTourwé_zwartwit

  Stef Tourwé

  Onderzoeker
  Stef Tourwé is burgerlijk ingenieur in de afstudeerrichting verkeer, logistiek en intelligente transportsystemen. In zijn eindwerk deed hij onderzoek naar de integratie van vertragingsmodellen in een macroscopisch verkeerssimulatiemodel. Hij startte zijn loopbaan bij het adviesbureau Mint, waar hij 4 jaar meewerkte aan de ontwikkeling en toepassing van de Vlaamse strategische verkeersmodellen en verschillende gemeentelijke verkeersmodellen, o.a. van Leuven en zijn geboortestad Tienen. Sinds 2018 is hij aan de slag bij TML als verkeerskundig onderzoeker. Hij is betrokken bij de implementatie van de verkeerslichtencoördinatiecentrale in Antwerpen en in het bijzonder bij het ontwerp en simulatie van nieuwe geoptimaliseerde en dynamische verkeerslichtenregelingen. Daarnaast richt hij zich vooral op de ontwikkeling en ondersteuning van de macroscopische dynamische verkeersmodellen van Antwerpen en Brussel in opdracht van de Vlaamse overheid. Zijn expertise met scenariomodellering wordt onder meer ingezet voor de realisatie van de Oosterweelverbinding. Hij is eveneens ervaren in het modelleren van multimodale en intermodale vrachtstromen en het ontwikkelen van microscopische verkeerssimulaties voor het analyseren en optimaliseren van verkeersstromen op drukke stedelijke verkeersassen. Behalve zijn verkeerskundige expertise, is hij ook vertrouwd met verscheidene programmeer- en GIS-omgevingen.
  stef.tourwe@tmleuven.be
  +32 16 95 71 51
18074

MKBA R0-Noord

Maatschappelijke kosten-batenanalyse van de het noordelijke deel van de Ring rond Brussel (R0)

Brussel - credits: Pixabay/ssalae

Dynamisch verkeersmodel Brussel

Opbouw van een macroscopisch dynamisch verkeersmodel voor de regio Brussel.

netwerkkaart Antwerpen

Dynamisch verkeersmodel Antwerpen

Opbouw van een macroscopisch dynamisch verkeersmodel voor de regio Antwerpen.

Wegencategorisering

Ondersteuning MDVM

Dynamische verkeersmodellen capteren reistijden en files op een realistische manier en zijn daarom uitermate geschikt voor scenarioanalyses op lokaal en regionaal niveau ter ondersteuning van dynamisch verkeersmanagement.

transaid consortiumteam

TransAID

In het TransAID project onderzochten we hoe verkeersmanagement rekening kan houden met geautomatiseerde voertuigen om zo de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren.

Microsimulatie R23

Microsimulatie Ring rond Leuven

Verkeersstudie (microsimulatie) van de Ring rond Leuven (R23)

20009

Microsimulatie Ninovesteenweg Aalst

Opmaak voertuigafhankelijke lichtenregeling en microsimulatie van de deelkruispunten N405 Ninovesteenweg x Nachtegaalstraat x Industrielaan in Aalst

Wetenschapspark Campus Diepenbeek

Mobiliteitsstudie wetenschapspark Campus Diepenbeek

Microsimulatie en optimalisatie van toekomstige ontsluitingsvarianten.

verkeerslichten

Verkeerslichtencoördinatiecentrale Antwerpen

Uitwerking en implementatie van een innovatief verkeersmanagement en regelstrategie.

brug Antwerpen Spoor Noord

Mobiliteitsadvies Lantis

TML is, samen met SWECO en Tractebel, een van de mobiliteitsadiviseurs voor Lantis.

Microsimulatie Hasselt

Microsimulaties Hasselt

Simulaties van nieuwe kruispuntontwerpen op de Kempische Steenweg (N74) en circulatiemaatregelen op de Ring rond Hasselt (R71).

© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign