Projecten en artikels van Sebastiaan Boschmans

 • sebastiaan_zwartwit_uitsnede

  Sebastiaan Boschmans

  Onderzoeker
  Sebastiaan Boschmans studeerde af als burgerlijk ingenieur werktuigkunde. Vanuit zijn interesse voor onderwerpen die gerelateerd zijn aan energie en klimaatverandering koos hij voor de optie thermotechnische wetenschappen met extra cursussen transporteconomie. Sebastiaan is ervan overtuigd dat de stad een oplossing kan zijn voor allerhande problematieken, waaronder het mobiliteits- en klimaatvraagstuk. Binnen TML focust hij zich daarom op studies en projecten gerelateerd aan het verduurzamen en verhogen van de leefbaarheid van steden, door het evalueren van bestaand (mobiliteits)beleid en het uitvoeren van impactanalyses op in te voeren beleidsmaatregelen. Zijn studiewerk, gerelateerd aan multimodaliteit ter verduurzaming van vracht- en personenvervoer, kadert binnen hetzelfde interessegebied. Hierbij ligt de nadruk op literatuuronderzoek naar beleidsmaatregelen, het schatten van emissies via data-analyse en programmeerwerk en het uitvoeren van maatschappelijke kosten-baten analyses.
  sebastiaan.boschmans@tmleuven.be
  +32 16 95 71 57
stedelijke mobiliteit

Ondersteunende studie ter evaluatie van het Urban Mobility Package

Ondersteunende studie voor de evaluatie van het 'Urban Mobility Package' en de 'European Mobility Week'.

estuaire vaart

De estuaire vaart en haar mogelijke ontwikkelingen op middellange termijn

Onderzoek naar de technische mogelijkheden om een betere dienstverlening in de estuaire vaart te bereiken

spoorweg

MKBA verduurzaming spoorvervoer

MKBA verduurzaming spoorvervoer door verdere elektrificatie van het Belgische spoorwegnet of vervanging van dieseltractie door andere duurzame vervoerswijzen.

estuairevaart

Estuaire vaart en mogelijke ondersteunende maatregelen

Estuaire vaart als alternatieve transportmodus voor goederenstromen van en naar het hinterland.

20067

Analyse van de Vlaamse multimodale knooppunten

We analyseren de voornaamste knelpunten voor de ontwikkeling van de multimodale knooppunten voor goederentransport in Vlaanderen en stellen een plan van aanpak voor om deze weg te werken.

Term 2020

TERM 2020 Train or plane?

Jaarlijkse TERM-rapport over huidige ontwikkelingen op vlak van transport en milieu.

koolstofvrij maken van de Belgische zeescheepvaartsector.

Voorbereidend onderzoek over het koolstofvrij maken van de Belgische zeescheepvaartsector.

De sector van de zeescheepvaart is verantwoordelijk voor de hoogste CO2 uitstoot in de Belgische wateren. Het koolstofvrij maken van deze sector vraagt heel wat technische en operationele maatregelen. TML deed een voorbereidend onderzoek.

masterplan ontwerp

Masterplan Slachthuissite Antwerpen

TML adviseert stadsontwikkelaar AG Vespa bij de ontwikkeling van een nieuw mobiliteitsconcept voor de slachthuissite, met specifiek aandacht voor de parkeerproblematiek en de ontsluiting van de site.

filebeeld

Studie objectiveren mobiliteitsbeleid

Deze studie stelt een diagnose van het fileprobleem in Vlaanderen en Brussel, en formuleert concrete aanbevelingen om de congestie te verminderen.

© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign