Projecten en artikels van Kristof Carlier

 • kristof

  Kristof Carlier

  Onderzoeker
  Kristof Carlier is burgerlijk bouwkundig ingenieur en MER-deskundige discipline mens-mobiliteit. Hij is vooral actief op het terrein van de verkeerssimulatie, vervoersmodellen en minder hinder projecten. Zo werkte hij mee aan ontwikkelingen voor en de toepassing van een aantal projecten met microsimulatiemodellen, het macroscopisch model OmniTRANS, de Vlaamse provinciale modellen, en diverse vrachtmodellen. Hij organiseert minder-hindermaatregelen voor grote infrastructuurprojecten zoals Noorderlijn en de aanleg van de Oosterweelverbinding. Daarnaast heeft hij ook een ruime ervaring in het berekenen van transportgerelateerde emissies.
  kristof.carlier@tmleuven.be
  + 32 16 31 77 36
brug

Minder hinder aanpak bruggen Albertkanaal

Ondersteuning van aannemer Franki bij het uitwerken van de minder hinder aanpak bij de werken aan de bruggen.

Noorderlijn tram

Minder hinder Noorderlijn Antwerpen

Brabo 2 ondersteuning minder hinder Noorderlijn Antwerpen.

Roesalare

Doorstroming N32 Roeselare-Hooglede

Optimalisatie van de doorstroming op de openbare vervoersas tussen de rotonde met de Koning Leopold III-laan en de ovonde ter hoogte van R32/N32

ShopMob data-analyses

Mobiliteit en spitsmijden bij winkelen: analyse van datasets

simulatie Heldenplein Brussel

Nieuwe tramlijnen Brussel

Verkeerskundig ontwerp nieuwe tramlijnen rond Brussel

ToPDAd

Beleidsondersteunende modelontwikkeling voor de analyse van regionale adaptatiestrategieën

Ontwikkeling van een nieuw ondersteuningsmechanisme voor de logistieke sector

Ex-ante-analyse voor de opvolger van het Marco Polo programma van de EC in goederenlogistiek

fietser in de stad

MODUM

Modellen om dynamische stedelijke mobiliteit te optimaliseren

passagier op metro met smartphone

Olympus

Sharing services voor elektrische voertuigen, gebaseerd op een B2B service platform

14048_bevolking_roeselare-website

Stadsprogramma Roeselare

Analyse van de mobiliteitssituatie in Roeselare

Marlysite

Effectenstudie voor het nieuwe postsorteercentrum van Brussel

Microsimulatie ter ondersteuning van deze effectenstudie

effectenstudie Woluwelaan

Effectenstudie Woluwelaan

Microsimulatie en kosten-batenanalyse voor de effectenstudie Woluwelaan

Minder Hinder

Minder Hinder BRABO 2 tramlijnen in Antwerpen

logo Optimism

OPTIMISM

Verbeterd inzicht in duurzame mobiliteit op basis van geoptimaliseerde passagiersvervoersdata

Marktstudie spoorvrachtverkeer corridor C (toekomstige corridor 2)

Rotterdam-Antwerpen-Basel/Lyon

vrachtwagens

e-Freight

De optimalisatie van informatie-uitwisseling voor modaal goederenvervoer

verkeerssituatie Moerelei

Mobiliteitsstudie recreatiecluster 'Moerelei'

Een studie naar de impact op de verkeersstromen

snelwegen Brussel

Milieucapaciteit stadswegen BHG

Uitwerken van een praktische gids en een instrument voor evaluatie van de milieucapaciteit van stadswegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Rotonde Carrefour Herstal

Mobiliteits- en toegankelijkheidsstudie parking Carrefour Herstal

Studie over de verkeersafwikkeling rondom de parkingsite van Carrefour Herstal

Invoering van een kilometerheffing en wegenvignet in België

Kilometerheffing voor vrachtwagens en een wegenvignet voor lichte voertuigen in het Vlaamse, Brusselse Hoofdstedelijk en Waals Gewest

citymobil

CityMobil

Transportsystemen zonder chauffeur in Londen en Rome

Een studie van co-modaliteit en mobiliteit bij eco driving

Dataverrijking toegepast op gedetailleerde mobiliteitsgegevens

Impact van de vereenvoudiging van het handelsverkeer

Vereenvoudiging van de invoer en uitvoer van containers door gebruik van een geavanceerd elektronisch systeem

Pendelen per motorfiets

Impactanalyse van een verhoogd aandeel motorfietsen in het verkeer

containers

WereldContainerModel (WCM)

Het wereldcontainermodel in een notedop

Evaluatie Transsiberische spoorlijn

Business case voor nieuwe Transsiberische spoorlijncorridordiensten

Economische effecten 80 km/u

Analyse van economische effecten van een reductie van de snelheidslimiet naar 80 km/u voor vrachtwagens op Belgische autosnelwegen; Berekening van de kosten; Ramingen en aannames in de studie

schip binnenvaart

Optimalisatie inzameling scheepsafval

Onderzoek naar een betere inzameling van het scheepsbedrijfsafval van de binnenvaart in Vlaanderen

transaid consortiumteam

TransAID

[Slotconferentie] TransAID organiseerde op 1 en 2 juli haar slotconferentie. Die focuste op de uitdagingen van geconnecteerde en geautomatiseerde technologieën op vlak van verkeersveiligheid en -efficiëntie. Alle video's en presentaties staan nu online!

Strategisch vrachtmodel Vlaanderen

Beleidsondersteuning doorrekeningen met het strategisch vrachtmodel Vlaanderen

verkeerscomplexen Kortrijk

Mobiliteitsonderzoek verkeerscomplexen E17 Kortrijk

Mobiliteitsonderzoek ter verbetering van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en aanpakken van de R8 in relatie met de omgeving.

MER verbinding N10 en R11 Krijgsbaan

Verkeerstechnische analyse voor de opmaak van een MER voor de verbinding N10 en R11 Krijgsbaan.

Microsimulatie R23

Microsimulatie Ring rond Leuven

Verkeersstudie (microsimulatie) van de Ring rond Leuven (R23)

spoor Gent-Terneuzen

Optimalisatie spoor Gent-Terneuzen

Een prognose tot 2030 van de transportvolumes per spoor in havens van Terneuzen en Gent, ter voorbereiding van een analyse van de beschikbare capaciteit op het spoor, en een MKBA.

© 2020 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign