Projecten en artikels van Kristof Carlier

 • kristof

  Kristof Carlier

  Onderzoeker
  Kristof Carlier is burgerlijk bouwkundig ingenieur en MER-deskundige discipline mens-mobiliteit. Na het beëindigen van een project aan de KU Leuven is hij 5 jaar werkzaam geweest als adviseur bij de afdeling Verkeer en Vervoer van TNO Inro (thans: afdeling Mobiliteit en Logistiek) en als consultant bij MINT. Zijn werkzaamheden richten zich voornamelijk op het terrein van de verkeerssimulatie en vervoersmodellen. Zo werkte hij mee aan ontwikkelingen voor een aantal projecten met microsimulatiemodellen, het macroscopisch model OmniTRANS, met de Vlaamse provinciale modellen en diverse vrachtmodellen. Hij heeft tevens heel wat ervaring in het berekenen van transport-gerelateerde emissies en minder-hinder maatregelen voor grote infrastructuurprojecten.
  kristof.carlier@tmleuven.be
  016/31.77.36
brug

Minder hinder aanpak bruggen Albertkanaal

Ondersteuning van aannemer Franki bij het uitwerken van de minder hinder aanpak bij de werken aan de bruggen.

Noorderlijn tram

Minder hinder Noorderlijn Antwerpen

Brabo 2 ondersteuning minder hinder Noorderlijn Antwerpen.

Roesalare

Doorstroming N32 Roeselare-Hooglede

Optimalisatie van de doorstroming op de openbare vervoersas tussen de rotonde met de Koning Leopold III-laan en de ovonde ter hoogte van R32/N32

ShopMob data-analyses

Mobiliteit en spitsmijden bij winkelen: analyse van datasets

simulatie Heldenplein Brussel

Nieuwe tramlijnen Brussel

Verkeerskundig ontwerp nieuwe tramlijnen rond Brussel

ToPDAd

Beleidsondersteunende modelontwikkeling voor de analyse van regionale adaptatiestrategieën

Ontwikkeling van een nieuw ondersteuningsmechanisme voor de logistieke sector

Ex-ante-analyse voor de opvolger van het Marco Polo programma van de EC in goederenlogistiek

fietser in de stad

MODUM

Modellen om dynamische stedelijke mobiliteit te optimaliseren

passagier op metro met smartphone

Olympus

Sharing services voor elektrische voertuigen, gebaseerd op een B2B service platform

Stadsprogramma Roeselare

Analyse van de huidige en geplande mobiliteitssituatie

Marlysite

Effectenstudie voor het nieuwe postsorteercentrum van Brussel

Microsimulatie ter ondersteuning van deze effectenstudie

effectenstudie Woluwelaan

Effectenstudie Woluwelaan

Microsimulatie en kosten-batenanalyse voor de effectenstudie Woluwelaan

Minder Hinder

Minder Hinder BRABO 2 tramlijnen in Antwerpen

logo Optimism

OPTIMISM

Verbeterd inzicht in duurzame mobiliteit op basis van geoptimaliseerde passagiersvervoersdata

Marktstudie spoorvrachtverkeer corridor C (toekomstige corridor 2)

Rotterdam-Antwerpen-Basel/Lyon

vrachtwagens

e-Freight

De optimalisatie van informatie-uitwisseling voor modaal goederenvervoer

verkeerssituatie Moerelei

Mobiliteitsstudie recreatiecluster 'Moerelei'

Een studie naar de impact op de verkeersstromen

snelwegen Brussel

Milieucapaciteit stadswegen BHG

Uitwerken van een praktische gids en een instrument voor evaluatie van de milieucapaciteit van stadswegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Een studie van co-modaliteit en mobiliteit bij eco driving

Dataverrijking toegepast op gedetailleerde mobiliteitsgegevens

Pendelen per motorfiets

Impactanalyse van een verhoogd aandeel motorfietsen in het verkeer

Evaluatie Transsiberische spoorlijn

Business case voor nieuwe Transsiberische spoorlijncorridordiensten

schip binnenvaart

Optimalisatie inzameling scheepsafval

Onderzoek naar een betere inzameling van het scheepsbedrijfsafval van de binnenvaart in Vlaanderen

transaid consortiumteam

TransAID

Analyse van de impact van autonome voertuigen op verkeersveiligheid in verkeerssituaties waar bijsturing nodig is, bv. bij wegwerkzaamheden.

Strategisch vrachtmodel Vlaanderen

Beleidsondersteuning doorrekeningen met het strategisch vrachtmodel Vlaanderen

© 2019 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign

TML gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Ok, ik accepteer cookies