Projecten en artikels van Inge Mayeres

 • inge

  Inge Mayeres

  Onderzoeker
  Inge Mayeres is doctor in de economische wetenschappen (KU Leuven). Zij werkte bij VITO en bij het Federaal Planbureau. Voordien was zij postdoctoraal onderzoeker van het FWO Vlaanderen en deed zij onderzoek aan het Centrum voor Economische Studiën van de KU Leuven. Tijdens haar carrière stond zij in voor de economische evaluatie van verschillende facetten van het transportbeleid. Zo analyseerde ze bijvoorbeeld vernieuwende prijssystemen in de transportsector zoals rekeningrijden, de hervorming van de autobelastingen, de invoering van lage-emissiezones en de inzet van duurzame brandstoffen in de luchtvaart. Daarnaast heeft zij expertise in het Europees transportbeleid, de ontwikkeling van lange termijn transportvooruitzichten en de determinanten van de externe kosten van transport.
  inge.mayeres@tmleuven.be
  +32 16 95 71 50
symbool voor groene taxi

Elektrische taxi’s

Onderzoek in het kader van 'Clean Power for Taxis'.

lage-emissiezone Antwerpen

Haalbaarheidsstudie uitbreiding LEZ Antwerpen

Haalbaarheidsstudie uitbreiding lage-emissiezone Antwerpen.

autosnelweg

Kostenberekening vermindering broeikasgasemissies transportsector

Cijfermatige ondersteuning voor de evaluatie van maatregelen ter beperking van de klimaatverandering.

uitstoot van niet-verbrandingsdeeltjes

Overzicht van recente studies en beleid met betrekking tot de niet-uitlaatemissies van deeltjes als gevolg van de slijtage van remmen, banden en het wegdek

fietsdeelsysteem

TERM 2019: The first and last mile

Jaarlijkse TERM-rapport over huidige ontwikkelingen op vlak van transport en milieu

haven Antwerpen

LEZ havenbedrijf Antwerpen

Dit project onderzocht de milieukostenefficiëntie en de maatschappelijke kosten en baten van de invoering van een lage-emissiezone (LEZ) in het havengebied van Antwerpen.

LEZ Gent

Uitbreidingsstudie LEZ Gent

In deze studie onderzoeken we de meest geschikte mogelijkheden tot uitbreiding van de huidige LEZ van Gent naar een groter gebied.

luchthaven Munchen - @Pixabay RitaE

ITACA

Het ITACA-project wil inzicht verwerven in de stimulerende en remmende factoren voor de opname van nieuwe technologieën in luchtverkeersmanagement.

Smartmove_web

Impactstudies SmartMove

De Brusselse regering is op 3 december tot een akkoord gekomen over een slimme kilometerheffing. De onderbouwing hiervan werd door TML gedaan in samenwerking met de Université Saint-Louis – Bruxelles. In onze impactstudie (NL en FR) staan de effecten op de mobiliteit en externe kosten van transport, budgettaire effecten en sociaal-economische effecten..

Term 2020

TERM 2020 Train or plane?

Jaarlijkse TERM-rapport over huidige ontwikkelingen op vlak van transport en milieu.

electrische wagen

EPOC 2030-2050

Ontwikkeling en implementatie van energietransitiemodellen voor België, waarbij TML focust op de relatie tussen energie en transport.

vliegtuig

Duurzame brandstoffen voor de luchtvaart

Strategieën voor het gebruik van hernieuwbare brandstoffen in de Europese luchtvaart.

filebeeld

Studie objectiveren mobiliteitsbeleid

Deze studie stelt een diagnose van het fileprobleem in Vlaanderen en Brussel, en formuleert concrete aanbevelingen om de congestie te verminderen.

Coverbeeld Noord-Zuid Limburg

Complex Project Noord-Zuid Limburg

Maatschappelijke kosten-batenanalyse uitvoeren van verschillende projectalternatieven.

file personenwagens

Kilometerheffing personenwagens

Wegenheffing personenwagens in Vlaanderen: het langverwachte rapport, mét cijfers!
Onze bijdragen zitten vooral in de tarificatie, technologie en handhaving, sociaal verantwoord beleid, en monitorin

© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign