Projecten en artikels van Gitte Van Den Bergh

 • gitte

  Gitte Van Den Bergh

  Onderzoeker
  Gitte Van Den Bergh heeft een brede mobiliteitsexpertise die vooral ligt in stedelijke mobiliteit, verkeersindicatoren, evaluatie, benchmarking en dataverwerking. Zij is eveneens sterk in het uitdenken van oplossingen, en het opzetten van nieuwe datamodellen, -methodieken en instrumenten of kaders voor het gericht evalueren van mobiliteitsgerelateerde maatregelen en het mee uittekenen van mobiliteitsvisies. Naast analytische vaardigheden staat Gitte bij haar collega’s en overlegpartners ook bekend om haar zin voor overleg en goede luistervaardigheid. Dat maakt haar tot een gewaardeerde en ervaren projectpartner voor zowel binnenlandse als Europese studies.
  gitte.vandenbergh@tmleuven.be
  +32 16 74 51 28
LOGO CIVITAS SATELLITE

CIVITAS SATELLITE

Coördinatie van de innovatie- en onderzoeksprojecten in het kader van CIVITAS 2020.

CIVITAS PORTIS picture

CIVITAS PORTIS

Demonstratie van innovatieve duurzame mobiliteitsmaatregelen in Europese steden.

masterplan Zele

Masterplan Zele

Opmaak van een masterplan voor het kerngebied Zele.

luchtfoto Antwerp Expo

PlanMER-screening Antwerp Expo

Mobiliteitsanalyse ter ondersteuning voor planMER-screening Antwerp Expo

verkeerslichten

Verkeerslichtencoördinatiecentrale Antwerpen

Uitwerking en implementatie van een innovatief verkeersmanagement en regelstrategie.

Gent post-circulatieplan; copyright Jeroen Willems

Analyse circulatieplan Gent

Grootschalige evaluatie van de effecten van de invoering van het circulatieplan voor de Gentse binnenstad.

informatiebord busstation

Basisbereikbaarheid bij het Vlaamse stads- en streekvervoer

Onderbouwing en financiering kernnet en bredere marktwerking aanvullend net.

Mobiliteit KU Leuven

Evaluatie van mobiliteit en gerelateerde maatregelen KU Leuven

chums_coverfoto

CHUMS

Gedragsverandering voor stedelijke mobiliteitsoplossingen

drone

Onbemande luchtvaartuigen

Het gebruik van onbemande luchtvaartuigen bij mobiliteitsgerelateerde vraagstukken

schema transportmodel

Ontwikkeling van een transportmodel

Ontwikkeling van een gecombineerd verkeerskundig-transporteconomisch model

Masterplan Izegem (Palmbout Urban Landscapes)

Masterplan Izegem

Uitwerking geïntegreerd masterplan voor de stad Izegem

simulatie Heldenplein Brussel

Nieuwe tramlijnen Brussel

Verkeerskundig ontwerp nieuwe tramlijnen rond Brussel

sneltramlijn Hasselt-Maastrict

Sneltramlijn Hasselt-Maastricht

Impact van de Sneltramlijn Hasselt-Maastricht

Richtlijnenboek MER-discipline Mobiliteit

Nieuwe richtlijnen voor de discipline Mobiliteit in het kader van de verschillende MER-procedures

fietser in de stad

MODUM

Modellen om dynamische stedelijke mobiliteit te optimaliseren

milieu impact doortrekking N60 Ronse

Project-MER N60 Ronse

Uitwerking discipline Mens-Mobiliteit in de Project-MER voor de missing link ‘doortrekking N60 Ronse’

TML312s

Veiligheidsaspecten van bandengebruik

Veiligheidsaspecten van bandenkeuze en -gebruik in de EU: weersomstandigheden, groefdiepte, bandendruk monitorsysteem en consumenteninformatie

Plan-MilieuEffectRapportage Oosterweelverbinding

Discipline Mens en Verkeer

Minder Hinder

Minder Hinder BRABO 2 tramlijnen in Antwerpen

kaart stad Antwerpen

Parkeerstudie Stad Antwerpen

Herziening van het parkeerbeleidsplan

schip binnenvaart

Optimalisatie inzameling scheepsafval

Onderzoek naar een betere inzameling van het scheepsbedrijfsafval van de binnenvaart in Vlaanderen

Strategisch vrachtmodel Vlaanderen

Beleidsondersteuning doorrekeningen met het strategisch vrachtmodel Vlaanderen

stationsomgeving Lokeren (@Palmbout)

Stadsvernieuwing stationsomgeving Lokeren

Actualisatie van het masterplan Stationsomgeving en Park ter Beuken

Projectbeeld Mobiliteitsmanagement met ANPR

Mobiliteitsmanagement met ANPR

Hoe kunnen ANPR-camera's ingezet worden voor mobiliteitsmanagement?

bushalte

Mobiscore

Instrument voor het toekennen van een bereikbaarheidsscore aan een huis of perceel

ring rond Leuven

Verkeersgeleidingssysteem Stad Leuven

Technische en verkeerskundige studie verkeersgeleidingssysteem stad Leuven.

stedelijke mobiliteit

Ondersteunende studie ter evaluatie van het Urban Mobility Package

Ondersteunende studie voor de evaluatie van het 'Urban Mobility Package' en de 'European Mobility Week'.

busstation Leuven

Opmaak mobiliteitsplan vervoerregio Leuven

Opmaak gedetailleerd openbaar vervoersplan en geïntegreerd mobiliteitsplan voor vervoerregio Leuven.

Oudenaarde Santenssite ©Blauwdruk Stedenbouw

Oudenaarde Santenssite

Stedelijk masterplan voor de voormalige Santenssite in Oudenaarde

file personenwagens

Kilometerheffing personenwagens

© 2020 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign