Projecten en artikels van Dirk Engels

 • dirk

  Dirk Engels

  Onderzoeker
  Dirk Engels studeerde af als burgerlijk bouwkundig ingenieur aan de KU Leuven en is erkend MER deskundige in de discipline ‘Mens’, Mobiliteit, voor het opstellen van een milieueffectenrapport bij de Vlaamse Overheid, LNE. Hij volgde ook een postgraduaatopleiding ‘Stedenbouw en Ruimtelijke Planning’. Hij werkte 25 jaar voor TRITEL als project manager en directeur. Als onafhankelijk mobilteitsexpert ondersteunt hij TML met zijn ruime ervaring in verkeersmodellering en het ontwerp en het management van multi-modale verkeerssystemen. Zijn expertise is gebouwd op de actieve rol die hij speelde in een groot aantal mobiliteitsstudies op stedelijk, regionaal en Europees niveau zoals stedelijke mobiliteitsplannen, effectstudies, parkeerstudies en het ontwerp en evaluatie van multimodale transportsystemen. Hij nam ook actief deel in een groot aantal Europese studies als coordinator, evaluatiemanager of ondersteunende expert (bv. CHAMP, QUEST, CIVITAS ELAN, CIVITAS, VIVALDI, …).
  dirk.engels@tmleuven.be
  +32 16 31 77 31
brug

Minder hinder aanpak bruggen Albertkanaal

Ondersteuning van aannemer Franki bij het uitwerken van de minder hinder aanpak bij de werken aan de bruggen.

LOGO CIVITAS SATELLITE

CIVITAS SATELLITE

Coördinatie van de innovatie- en onderzoeksprojecten in het kader van CIVITAS 2020.

CIVITAS PORTIS picture

CIVITAS PORTIS

Demonstratie van innovatieve duurzame mobiliteitsmaatregelen in Europese steden.

Noorderlijn tram

Minder hinder Noorderlijn Antwerpen

Brabo 2 ondersteuning minder hinder Noorderlijn Antwerpen.

netwerkkaart Antwerpen

Dynamisch verkeersmodel Antwerpen

Opbouw van een macroscopisch dynamisch verkeersmodel voor de regio Antwerpen.

luchtfoto Antwerp Expo

PlanMER-screening Antwerp Expo

Mobiliteitsanalyse ter ondersteuning voor planMER-screening Antwerp Expo

nachtbeeld wegen

Haalbaarheidsstudie tool gebiedsgericht benutten

Commerciële haalbaarheid van het ontwikkelen van een ontwerptool voor stedelijke mobiliteitsmaatregelen

MER-plan A102 R11

Plan-MER A102/R11bis

Uitwerking discipline Mobiliteit in de plan-MER voor de Antwerpse tangenten A102/R11bis

verkeerslichten

Verkeerslichtencoördinatiecentrale Antwerpen

Uitwerking en implementatie van een innovatief verkeersmanagement en regelstrategie.

Gent post-circulatieplan; copyright Jeroen Willems

Analyse circulatieplan Gent

Grootschalige evaluatie van de effecten van de invoering van het circulatieplan voor de Gentse binnenstad.

brug Antwerpen Spoor Noord

Mobiliteitsadvies Lantis

TML is, samen met SWECO en Tractebel, een van de mobiliteitsadiviseurs voor Lantis.

chums_coverfoto

CHUMS

Gedragsverandering voor stedelijke mobiliteitsoplossingen

roadmap

Een betere opvolging van de verkeerslichten

Opbouw van een Vlaams systeem voor de kwaliteitsbeoordeling van verkeersregelinstallaties

Masterplan Izegem (Palmbout Urban Landscapes)

Masterplan Izegem

Uitwerking geïntegreerd masterplan voor de stad Izegem

simulatie Heldenplein Brussel

Nieuwe tramlijnen Brussel

Verkeerskundig ontwerp nieuwe tramlijnen rond Brussel

sneltramlijn Hasselt-Maastrict

Sneltramlijn Hasselt-Maastricht

Impact van de Sneltramlijn Hasselt-Maastricht

Richtlijnenboek MER-discipline Mobiliteit

Nieuwe richtlijnen voor de discipline Mobiliteit in het kader van de verschillende MER-procedures

fiets

Succesverhalen over transport

Succesverhalen over transport en milieu

fietstunnel

Fietsdatabank

Een kennisdatabank met beste praktijken uit binnen- en buitenland

Strategische parkeervisie Antwerp Expo

Strategische parkeervisie voor de site Antwerp Expo

Bodartplein Leuven

Bodartplein Leuven

Geïntegreerd ontwerp van het kruispunt Koning Boudewijnlaan - Leuvense Ring

fietser in de stad

MODUM

Modellen om dynamische stedelijke mobiliteit te optimaliseren

milieu impact doortrekking N60 Ronse

Project-MER N60 Ronse

Uitwerking discipline Mens-Mobiliteit in de Project-MER voor de missing link ‘doortrekking N60 Ronse’

14048_bevolking_roeselare-website

Stadsprogramma Roeselare

Analyse van de mobiliteitssituatie in Roeselare

Plan-MilieuEffectRapportage Oosterweelverbinding

Discipline Mens en Verkeer

Minder Hinder

Minder Hinder BRABO 2 tramlijnen in Antwerpen

kaart stad Antwerpen

Parkeerstudie Stad Antwerpen

Herziening van het parkeerbeleidsplan

logo Optimism

OPTIMISM

Verbeterd inzicht in duurzame mobiliteit op basis van geoptimaliseerde passagiersvervoersdata

13.09blankenberge

Parkeeronderzoek Grote Markt Blankenberge

Parkeerbalans en parkeerduuronderzoek voor een nieuwe openbare parkeerinfrastructuur

plan 'the loop', Gent

Parkeermanagement The Loop

Geïntegreerd duurzaam parkeermanagement op de site The Loop

veldweg

SMARTA

Geïnteresseerd in mobiliteit in landelijke gebieden? Registreer je voor onze webinars in juni en juli!

Strategisch vrachtmodel Vlaanderen

Beleidsondersteuning doorrekeningen met het strategisch vrachtmodel Vlaanderen

stationsomgeving Lokeren (@Palmbout)

Stadsvernieuwing stationsomgeving Lokeren

Actualisatie van het masterplan Stationsomgeving en Park ter Beuken

Microsimulatie R23

Microsimulatie Ring rond Leuven

Verkeersstudie (microsimulatie) van de Ring rond Leuven (R23)

bushalte

Mobiscore

Instrument voor het toekennen van een bereikbaarheidsscore aan een huis of perceel

merelbeke_websitebeeld

Demonstratieproject Merelbeke

Merelbeke als demonstratiegemeente voor alternatieve ruimtelijke structuren en duurzame mobiliteitssystemen.

20044-webfoto

Evaluatiekader tijdelijke verkeersmaatregelen

Veel steden en gemeenten realiseerden tijdelijke fietsinfrastructuur of namen verkeersmaatregelen omwille van COVID-19. Om die te kunnen evalueren, maakte TML in opdracht van Fietsberaad Vlaanderen een evaluatiekader op.

© 2020 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign