Projecten en artikels van Filip Vanhove

 • filip

  Filip Vanhove

  Onderzoeker
  Filip Vanhove is burgerlijk bouwkundig ingenieur. In zijn eindwerk maakte hij een analyse en ontwerp van een kruispunt met behulp van het microsimulatiemodel Aimsun2. Later werkte hij op een aantal projecten met Paramics waarbij onder andere een analyse van dynamisch verkeersbeheer werd gedaan. Ook deed hij ervaring op met macroscopische verkeersmodellen, onder andere voor de berekening van emissies van polluenten en geluidsemissies. Door het ontwikkelen en samenstellen van statistieken deed hij een grondige kennis op van de verkeerssituatie op de Belgische autosnelwegen, en specialiseerde hij zich in het omgaan met grote hoeveelheden gegevens. De laatste jaren is hij vooral bezig met emissiemodellering van wegverkeer, scheepvaart, spoor en luchtvaart.
  filip.vanhove@tmleuven.be
  +32 16 31 77 35
verkeerslichten

Verkeerslichtencoördinatiecentrale Antwerpen

Uitwerking en implementatie van een innovatief verkeersmanagement en regelstrategie.

ClairCity poster

ClairCity

Vermindering van luchtvervuiling in steden; waarbij de burger centraal staat.

haven Antwerpen

LEZ havenbedrijf Antwerpen

Dit project onderzocht de milieukostenefficiëntie en de maatschappelijke kosten en baten van de invoering van een lage-emissiezone (LEZ) in het havengebied van Antwerpen.

goederentrein scheepvaart

EMMOSS-model

Vlaams emissiemodel voor scheepvaart en spoorwegen

lage-emissiezone Antwerpen

Haalbaarheidsstudie uitbreiding LEZ Antwerpen

Haalbaarheidsstudie uitbreiding lage-emissiezone Antwerpen.

16017_webpicture

De kost van non-Schengen

Directe effecten van het opzeggen van het Schengen-verdrag op het wegtransport

autosnelweg

Regionale samenstelling van de voertuigvloot België

Ontwikkeling van een methode om de samenstelling van de voertuigvloten in de Belgische regionale emissiemodellen op elkaar af te stemmen

Reyersplein Brussel

Toekomstmodel wegverkeer Brussel

Actualisering toekomstmodel voor het energieverbruik en de luchtemissies van het wegverkeer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

autostrade

MAM rekentool

Rekentool voor voertuigkilometers emissie-inventaris wegverkeer België

autostrade

Update van regionale samenstelling van de voertuigvloot België

Update van de voertuigvlootmodule voor emissie-inventaris wegverkeer België

uitlaat auto

Lage-emissiezones Antwerpen: Haalbaarheidsstudie

Haalbaarheidsstudie voor de invoering en het beheer van lage-emissiezones in de stad Antwerpen.

straat

Sluipverkeer

Onderzoek naar sluipverkeer door files op autosnelwegen

table_Eng

Snelheidslimieten op autosnelwegen

Impact van maximumsnelheid op reistijden, emissies en verkeersveiligheid

logo_quantify

QUANTIFY

Modellering van transportvolumes voor weg, rail en binnenvaart voor de hele wereld over de periode 1900-2100

website-tml

De toekomst van ISVAG

Verkenning van toekomstscenario's voor de afvalverbrandingsinstallatie ISVAG

energiegebruik_door_transport

MIRA-T 2004

Medewerking aan het Vlaams rapport milieu-indicatoren, deel Verkeer en Vervoer

TML265s

Binnenvaartemissies

Lokale maatregelen voor reductie van binnenvaartemissies

verkeer

Lage-emissiezones

Onderzoek naar de invoering van lage-emissiezones in Vlaanderen

TML038g

IMMI

In kaart brengen van luchtvervuiling door het wegverkeer in Vlaanderen (voor NOx en PM10)

Albertkanaal

IMMI2

Berekening van de luchtkwaliteit langs waterwegen en in de havens

achteruitkijkspiegel auto

Internalisering van externe kosten van transport in Vlaanderen

Actualisering 2016: In welke mate internaliseert de transportgebruiker zijn externe kosten?

uitlaat auto

TRANSPHORM

Luchtvervuiling door het verkeer en gevolgen voor de gezondheid

uitlaat auto

Lage-emissiezones Brussel

Studie betreffende de relevantie van het invoeren van Lage-emissiezones in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van hun milieu-, socio-economische en mobiliteitsimpact

vliegtuigmotoren

Emissiemodel luchtvaart EMMOL

Optimalisatie en actualisatie emissie-inventaris luchtvaart Vlaanderen

fietser in de stad

MODUM

Modellen om dynamische stedelijke mobiliteit te optimaliseren

© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign