Projecten en artikels van Sven Maerivoet

 • sven

  Sven Maerivoet

  Onderzoeker
  Sven Maerivoet is doctor in de verkeerskunde. Binnen TML maakt hij een vast deel uit van de Data Enrichment Group. Zijn expertises liggen voornamelijk in de transportplanningsmodellen, verkeersstroomtheorie, geven van cursussen en lezingen, numerieke en statistische analyses van diverse big data, reistijdverliesfuncties, multi-agent systemen, duurzaamheidseffecten in steden, externe kosten van wegcongestie, parkeerproblematiek en innovatieve technologische oplossingen, intelligente transportsystemen (ITS), rekeningrijden, autonome voertuigen, Open Data, Mobility-as-a-Service en Smart Cities. Hij is ook actief lid van diverse werkgroepen in de ITS Belgium organisatie, voorheen lid van de adviesraad van het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) en regelmatig reviewer voor diverse wetenschappelijke tijdschriften en conferenties.
  sven.maerivoet@tmleuven.be
  +32 16 31.77.33
vliegtuig dat aan het landen is - pixabay

INTUIT

Interactieve tools om de performantie van luchtverkeersmanagement beter te begrijpen.

groene snelwegen

Potentieel van wegtransportinfrastructuur op vlak van CO2-uitstoot

Verkennende studie van het potentieel van beleidsmaatregelen gelinkt aan wegtransportinfrastructuur om de CO2-uitstoot te beteugelen.

transmob

TransMob

Ondersteuning van slimme mobiliteit met data-analyses

achteruitkijkspiegel auto

Internalisering van externe kosten van transport in Vlaanderen

Actualisering 2016: In welke mate internaliseert de transportgebruiker zijn externe kosten?

Treininformatieborden

HoPE

Het HoPE-project (‘Holistic Personal public Eco-Mobility’) ontwikkelde een platform voor veilige betalingen en slimme multimodale ritplanning.

ShopMob data-analyses

Mobiliteit en spitsmijden bij winkelen: analyse van datasets

website-tml

De toekomst van ISVAG

Verkenning van toekomstscenario's voor de afvalverbrandingsinstallatie ISVAG

simulatie treinrouteplanner

Train Scheduling: The Game

Optimisation of train scheduling in a pc simulation game environment

Sint-Niklaas, Hendrik Heymanplein

stadsvernieuwingsintniklaas

Conceptbegleiding bij de herinrichting van het Hendrik Heymanplein

Richtlijnenboek MER-discipline Mobiliteit

Nieuwe richtlijnen voor de discipline Mobiliteit in het kader van de verschillende MER-procedures

fietser in de stad

MODUM

Modellen om dynamische stedelijke mobiliteit te optimaliseren

Ondersteuning ITS Actieplan Vlaanderen

TML ondersteunt de Vlaamse Overheid bij de opmaak van haar ITS Actieplan

autosnelweg

De impact van trajectcontrole

Een beknopte effectenbeoordeling van trajectcontrole op de E40 in België

kaart Antwerpen

Parkeerstudie Stad Antwerpen

Herziening van het parkeerbeleidsplan voor Stad Antwerpen

logo Optimism

OPTIMISM

Verbeterd inzicht in duurzame mobiliteit op basis van geoptimaliseerde passagiersvervoersdata

geld

MIRA externe kosten

Internalisering van externe kosten in Vlaanderen

transaid consortiumteam

TransAID

Analyse van de impact van autonome voertuigen op verkeersveiligheid in verkeerssituaties waar bijsturing nodig is, bv. bij wegwerkzaamheden.

telraam_beeld_webfiche

Telraam

Ontwikkeling en implementatie van crowd-sourced, automatische verkeerstellingen met low cost apparatuur.

ondergrondse garage

Garage Swap

Parkeerplaatsen vervangen door alternatieven voor duurzame deelmobiliteit

© 2018 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign

TML gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Ok, ik accepteer cookies