Projecten en artikels van Sven Maerivoet

 • sven

  Sven Maerivoet

  Onderzoeker
  Sven Maerivoet is doctor in de verkeerskunde. Binnen TML maakt hij een vast deel uit van de Data Enrichment Group. Zijn expertise ligt voornamelijk in transportplanningsmodellen, verkeersstroomtheorie, het geven van cursussen en lezingen, numerieke en statistische analyses van diverse big data, reistijdverliesfuncties, multi-agent systemen, duurzaamheidseffecten in steden, externe kosten van wegcongestie, parkeerproblematiek en innovatieve technologische oplossingen, (coöperatieve) intelligente transportsystemen (C-ITS), rekeningrijden, geconnecteerde en autonome voertuigen, Open Data, Mobility-as-a-Service, Smart Cities en Telraam. Hij is ook actief lid van diverse werkgroepen in de ITS Belgium organisatie waar hij lid is van de raad van bestuur en voorzitter van de MaaS Alliantie, voormalig lid van de adviesraad van het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) en is regelmatig reviewer voor diverse wetenschappelijke tijdschriften en conferenties.
  sven.maerivoet@tmleuven.be
  +32 16 31 77 33
nachtbeeld snelweg

Coöperatieve ITS-gebruikersbeleving

Onderzoek naar de gebruikersbeleving van Coöperatieve Intelligente Transportsystemen (C-ITS).

logo citrus

CITRUS

Coöperatieve intelligente vervoerssystemen voor vrachtwagens in Vlaanderen (België) in de praktijk getest.

vliegtuig dat aan het landen is - pixabay

INTUIT

Interactieve tools om de performantie van luchtverkeersmanagement beter te begrijpen.

groene snelwegen

Potentieel van wegtransportinfrastructuur op vlak van CO2-uitstoot

Verkennende studie van het potentieel van beleidsmaatregelen gelinkt aan wegtransportinfrastructuur om de CO2-uitstoot te beteugelen.

transmob

TransMob

Ondersteuning van slimme mobiliteit met data-analyses

achteruitkijkspiegel auto

Internalisering van externe kosten van transport in Vlaanderen

Actualisering 2016: In welke mate internaliseert de transportgebruiker zijn externe kosten?

Treininformatieborden

HoPE

Het HoPE-project (‘Holistic Personal public Eco-Mobility’) ontwikkelde een platform voor veilige betalingen en slimme multimodale ritplanning.

ShopMob data-analyses

Mobiliteit en spitsmijden bij winkelen: analyse van datasets

website-tml

De toekomst van ISVAG

Verkenning van toekomstscenario's voor de afvalverbrandingsinstallatie ISVAG

simulatie treinrouteplanner

Train Scheduling: The Game

Optimisation of train scheduling in a pc simulation game environment

Sint-Niklaas, Hendrik Heymanplein

Stadsvernieuwing Sint-Niklaas

Conceptbegleiding bij de herinrichting van het Hendrik Heymanplein

Richtlijnenboek MER-discipline Mobiliteit

Nieuwe richtlijnen voor de discipline Mobiliteit in het kader van de verschillende MER-procedures

fietser in de stad

MODUM

Modellen om dynamische stedelijke mobiliteit te optimaliseren

Ondersteuning ITS Actieplan Vlaanderen

TML ondersteunt de Vlaamse Overheid bij de opmaak van haar ITS Actieplan

autosnelweg

De impact van trajectcontrole

Een beknopte effectenbeoordeling van trajectcontrole op de E40 in België

kaart stad Antwerpen

Parkeerstudie Stad Antwerpen

Herziening van het parkeerbeleidsplan

logo ECOSTAND

ECOSTAND

Ondersteuning bij het opstellen van een gemeenschappelijke onderzoeksagenda voor de beoordeling van het effect van ITS op emissies

logo Optimism

OPTIMISM

Verbeterd inzicht in duurzame mobiliteit op basis van geoptimaliseerde passagiersvervoersdata

Coverfoto witboek Beleidsplan Ruimte

Ondersteuning bij de uitwerking van het Witboek Beleidsplan Ruimte voor Vlaanderen

TML ondersteunt de Vlaamse regering met mobiliteitsgerelateerd onderzoek

verkeerssituatie Moerelei

Mobiliteitsstudie recreatiecluster 'Moerelei'

Een studie naar de impact op de verkeersstromen

13.09blankenberge

Parkeeronderzoek Grote Markt Blankenberge

Parkeerbalans en parkeerduuronderzoek voor een nieuwe openbare parkeerinfrastructuur

Betaalbare en rendabele taxi’s in BHG

Onderzoek van de bestaande tariefstructuur in BHG

Rotonde Carrefour Herstal

Mobiliteits- en toegankelijkheidsstudie parking Carrefour Herstal

Studie over de verkeersafwikkeling rondom de parkingsite van Carrefour Herstal

proeftuin-leuven-www

Ondersteuning bij slimme mobiliteit

Slimme kilometerheffing bewijst nut in wijzigen en sturen van mobiliteitsgedrag

Een studie van co-modaliteit en mobiliteit bij eco driving

Dataverrijking toegepast op gedetailleerde mobiliteitsgegevens

Impact EU ITS richtlijn

De impact van investeringen in ITS in België

overzichtskaart met schatting verliestijden

Schatting verliestijden op trajecten

Hoeveel tijd staat iemand al pendelend in de file?

Overzicht ITS markt België 2010

Opportuniteiten en obstakels voor Nederlandse bedrijven

geld

MIRA externe kosten

Internalisering van externe kosten in Vlaanderen

parkeerautomaat

Schatting gebruikte parkeerplaatsen in Leuven

Statistische analyse van betalingstransacties

TML203a

Effecten van een zondagsverbod op zwaar vrachtvervoer in Wallonië

Studie naar de economische, ecologische en verkeerseffecten in het Waals gewest van een rijverbod voor vrachtverkeer op zondag

logo_quantify

QUANTIFY

Modellering van transportvolumes voor weg, rail en binnenvaart voor de hele wereld over de periode 1900-2100

Flexsys

FLEXSYS

Flexibel verkeersbeheersysteem

Evacuatie van mindervaliden

Ontwikkeling van een model voor de evaluatie van de toegankelijkheid, brandveiligheid en evacuatie van mindervaliden in de horeca

product2-ipark4u-picture1

iPark4U

Demonstratieproject van in-car parkeernavigatie

expertsysteem-tx-diagram-800x600

Expertsysteem verkeersgegevens

Kwaliteitscontrole en reconstructie van verkeersgegevens voor het opstellen van verkeersindicatoren

grafiek congestieprobleem

Analyse van de verkeerscongestie in België

Evolutie van de verkeerscongestie in het kader van de groei van de verkeersvraag en mogelijke beheersmaatregelen

carrefour_snipped_newsite

Verkeersafwikkeling parking Carrefour te Korbeek-Lo

Studie over de verkeersafwikkeling rondom en toereikendheid van de parkingsite

sustapark_WS

SUSTAPARK

Duurzaam parkeren in steden: optimalisatie van prijs en locatie

bts-cells-handovers

CFVD

Validatie van reistijden gebaseerd op Cellular Floating Vehicle Data (CFVD)

transaid consortiumteam

TransAID

[Slotconferentie] TransAID organiseerde op 1 en 2 juli haar slotconferentie. Die focuste op de uitdagingen van geconnecteerde en geautomatiseerde technologieën op vlak van verkeersveiligheid en -efficiëntie. Alle video's en presentaties staan nu online!

Telraam projectbeeld

Telraam

Ontwikkeling en implementatie van crowd-sourced, automatische verkeerstellingen met low cost apparatuur.

ondergrondse garage

Garage Swap

Parkeerplaatsen vervangen door alternatieven voor duurzame deelmobiliteit

pendelaars in de stad

SUMI

Duurzame stedelijke mobiliteitsindicatoren

Projectbeeld Mobiliteitsmanagement met ANPR

Mobiliteitsmanagement met ANPR

Hoe kunnen ANPR-camera's ingezet worden voor mobiliteitsmanagement?

18041_testfest_website

Evaluatie C-ITS

Evaluatie van C-ITS pilootprojecten in drie evaluatiedomeinen: technisch, impact en gebruikersacceptatie

auto

SECREDAS

Veiligheid, betrouwbaarheid en privacy van geautomatiseerde systemen

autostrade

SEARUB

Gevolgen van bestuurdersassistentie en automatisatie voor EU-beleid en wetgeving

autobestuurder

ConACon

Context Aware Control

snelweg België

Kansenrapport slimme/duurzame mobiliteit in België

Opportuniteiten voor slimme mobiliteit op de Belgische markt

Containers haven van Antwerpen - Afbeelding van HesselVisser op Pixabay

Vlaamse Knooppuntenmonitor

Verkennende studie naar een instrument voor kwantitatieve analyse van de mobiliteit in de Vlaamse vervoersknooppunten

Vehicleofthefuture

Vrachtwagen van de toekomst – IRU werkgroep

Het definiëren van de vrachtwagen van de toekomst, op vlak van brandstofverbruik, veiligheid en operationele efficiëntie.

Smartmove_web

Impactstudies SmartMove

De Brusselse regering is op 3 december tot een akkoord gekomen over een slimme kilometerheffing. De onderbouwing hiervan werd door TML gedaan in samenwerking met de Université Saint-Louis – Bruxelles. In onze impactstudie (NL en FR) staan de effecten op de mobiliteit en externe kosten van transport, budgettaire effecten en sociaal-economische effecten.

© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign