NODUS

De Katholieke Universiteit van Bergen (FUCAM), heeft NODUS ontwikkeld, een GIS-systeem voor het modelleren van de doorstroming van het goederenvervoer op Europees grondgebied. NODUS wordt gebruikt in de analyse van strategisch transport, socio-economische studies over de oprichting van nieuwe infrastructuur of de impact van een nieuwe regeling inzake de belasting bijvoorbeeld. De software is voor het eerst gelanceerd in 1991 en sindsdien voortdurend verbeterd en toegepast in diverse Europese onderzoeksprojecten en ter ondersteuning van het Waalse beleid met betrekking tot multimodaal goederenvervoer. Meer recent is NODUS gebruikt bij het ontwikkelingsplan van de geïntegreerde ontwikkeling van netwerken en vracht terminals in het Waalse Gewest en voor de sociaaleconomische analyse van het mega project "Seine-Nord", die het Bekken van Parijs met het noorden van Frankrijk zal verbinden.
Waar het World Container Model zich vooral toespitst op het modelleren van wereldwijde goederenstromen, is NODUS meer gericht op het goederentransport binnen Europa, met bijzondere aandacht voor de vervoerwijzekeuze en het simuleren van multimodale ketens. Indien gewenst kunnen beide modellen samen ingezet worden, waarbij het WCM het globale goederenvervoer vanaf/tot aan de Europese havens berekent en NODUS vervolgens de multimodale goederenstromen binnen Europa gedetailleerd weergeeft.
De modelexperts van Transport & Mobility Leuven beperken zich niet tot het toepassen van deze modellen, maar spelen eveneens een belangrijke rol bij de continue verbetering en ontwikkeling van beide goederenmodellen.
© 2021 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign