Privacy

1. Wanneer en voor welke doeleinden verzamelen en verwerken wij gegevens?

Transport & Mobility Leuven NV (TML) is een onafhankelijk onderzoeksbureau en werkt voortdurend aan een veelheid van verschillende projecten.  Dat betekent dat wij eerst en vooral gegevens verwerken op regelmatige basis.  Dat zijn bijvoorbeeld ons klanten- en leveranciersbeheer en onze communicatie- en marketingactiviteiten die voornamelijk gericht zijn op een transparante informatieverspreiding naar onze diverse stakeholders. Daarnaast doen wij ook  aan specifieke, projectgebonden gegevensverzameling. Beide categorieën worden hierna verder toegelicht.

2. Welke gegevens verzamelen en verwerken wij?

2.1 Gegevens die verzameld en verwerkt worden voor het algemeen beheer en de marketing- en communicatiedoeleinden van TML

2.1.1. Contactlijst van onze klanten en leveranciers voor het gebruikelijke klanten- en leveranciersbeheer
2.1.2. Website
2.1.2.1 Use of 'cookies'
Tijdens een bezoek aan onze website www.tmleuven.be kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een bepaald IP-adres en dus bijbehorende PC identificeren.
Voor onze site worden de volgende types cookies gebruikt:
  1. ‘First party cookies’: zijn technische cookies die gebruikt worden om de site optimaal te laten functioneren. Bijvoorbeeld om instellingen te onthouden die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft ingevuld.
  2. ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden.  Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet u als bezoeker van onze site eerst toestemming geven – dat gebeurt via een melding op onze website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

2.1.2.2 Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Mogelijk zal u daardoor niet alle mogelijkheden van deze website optimaal kunnen benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Voor meer informatie over Google Analytics verwijzen wij naar de website van Google: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html

2.1.2.3 Abonneelijst nieuwsbrief
Om u op de hoogte te houden van onze projecten sturen wij enkele keren per jaar een elektronische nieuwsbrief naar onze abonneelijst. Daartoe wordt uw e-mailadres, na uw expliciete toestemming, opgeslagen in onze bestanden op onze server. U kan zich indien gewenst steeds afmelden op de nieuwsbrief, waarna uw e-mailadres onmiddellijk uit onze bestanden wordt verwijderd.

2.1.2.4 Voor aankopen webshop
Om over te gaan tot de aankoop van een van onze producten via het webshopgedeelte van onze website verzamelen wij een aantal gegevens die nodig zijn om de transactie te kunnen voltrekken.  U wordt daarover geïnformeerd in het document met betrekking tot de verkoopsvoorwaarden, die aan u ter goedkeuring wordt voorgelegd.

2.2 Gegevens die verzameld en verwerkt worden in het kader van welbepaalde projecten

Deze gegevens bevatten in sommige gevallen persoonsgevoelige informatie.  Wanneer dat het geval is, zal bij de start van het project een specifieke privacy clausule of verwerkersovereenkomst opgesteld worden en een nota aangemaakt worden in het dataregister. De betrokkenen worden in dat geval ook steeds met zorg geïnformeerd zodat ze op basis daarvan hun toestemming kunnen geven.

2.3 Personeelsgegevens

Deze gegevens worden verwerkt in het kader van personeelsbeheer. Het gaat over de persoonsgegevens die voorgeschreven zijn door de wetten, reglementen en onderrichtingen op regionaal, federaal en internationaal vlak inzake het arbeidsrecht, de sociale zekerheid, de fiscale wetgeving, met inbegrip van collectieve en individuele arbeidsovereenkomsten en arbeidsreglementen.
Het betreft de administratie van de lonen, vergoedingen en commissies.

3. Hoe verzamelen wij gegevens?

Rechtstreeks bij de betrokkenen: bv. via e-mail of via onze website (zie punt 2),  voor informatieve of onderzoeksdoeleinden. Daarbij worden de betrokken steeds via e-mail, via vermelding op de nieuwsbrief/survey of op vraag geïnformeerd over het doeleinde en de manier waarop hun gegevens worden verzameld, en de manier waarop de gegevens zullen bewaard worden.
Via partners: voor bepaalde onderzoeken kan het zijn dat wij gegevens opvragen via onze projectpartners of onderaannemers. In dat geval wordt steeds een verwerkingsovereenkomst of specifieke clausule opgesteld om de privacy van de betrokkenen te waarborgen.


4. Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens?

De verwerking van gegevens gebeurt altijd in het kader van het gerechtvaardigd belang. Het doeleinde van de gegevensverwerking wordt steeds meegedeeld aan de betrokkenen en genoteerd in het dataverwerkingsregister.

5. Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Het kan soms nodig zijn om gegevens mee te delen aan derde partijen; maar enkel in het geval van een gerechtvaardigd belang en voor welbepaalde doeleinden. In dat geval wordt met die partij een aparte overeenkomst opgesteld om uw privacy te waarborgen. Deze zogenaamde ‘verwerkersovereenkomst’ legt het doel van de gegevensverwerking, de geheimhouding en beveiliging van de gegevens vast. Dat is bijvoorbeeld het geval voor onze websitepartner, die het technisch beheer van onze website voor zijn rekening neemt en daardoor ook toegang heeft tot gegevens die via de site worden verzameld – bijvoorbeeld om de nieuwsbrief te beheren. Zo hebben wij ook een verwerkersovereenkomst met ons sociaal secretariaat.

6. Hoe worden de gegevens beveiligd?

  1. De gegevens die verzameld worden in het kader van de nieuwsbrief/website/sociale media worden opgeslagen in een databestand op de server van TML, dat enkel toegankelijk is voor de werknemers betrokken bij het beheren, opstellen en verzenden van de nieuwsbrief.   Daarnaast worden de gegevens ook opgeslagen op de server van onze websitebeheerder, waarmee TML een verwerkersovereenkomst heeft afgesloten met het oog op het naleven van het algemeen privacybeleid van TML.
  2. Als TML gegevens verzamelt en/of verwerkt in het kader van projecten, wordt dat steeds duidelijk vastgelegd in een clausule of overeenkomst. Bij een enquête of stakeholdersbevraging zal de betrokkene steeds geïnformeerd worden over het doel van de bevraging, de manier waarop de gegevens bewaard en beveiligd worden, en zijn rechten.
  3. Personeelsgegevens worden opgeslagen in een databestand op de server van TML, dat enkel toegankelijk is voor betrokken werknemers.

  7. Uw rechten    

Een door TML intern aangestelde GDPR-verantwoordelijke ziet erop toe dat het algemeen privacybeleid nauwlettend wordt nageleefd.
Als u vragen heeft over het bewaren of verwerken van uw persoonsgegevens, inzage, wijzigingen of verwijdering van uw gegevens wenst, dan kan u onze GDPR-contactpersoon e-mailen via het speciaal daartoe voorziene e-mailadres: privacy@tmleuven.be, of uw verzoek per brief sturen naar: Transport & Mobility Leuven, t.a.v. de GDPR-verantwoordelijke, Dieststesteenweg, 57, 3010 Leuven.
Uw vraag zal binnen de termijn van 1 maand worden beantwoord. Bij ingewikkelde verzoeken kan deze termijn met nog 2 maanden verlengd worden, zoals wettelijk bepaald.
Indien u binnen de wettelijke termijn geen antwoord zou ontvangen op uw verzoek, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/algemene-verordening-gegevensbescherming).

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Functionele cookies

Dit type cookies capteert geen persoonlijke gegevens van de bezoekers en is vanuit een technologisch standpunt vereist om de website correct te laten functioneren. De dit type cookie staat standaard geselecteerd als ‘ja’ en bezoekers kunnen dit type cookies niet afzetten. Dit type cookie wordt automatisch verwijderd van zodra de bezoeker zijn browser sluit. Maar ook onthouden sommigen van dit type cookies de specifieke voorkeuren van bezoekers en hun selecties. Een voorbeeld hiervan zijn de door de bezoeker bepaalde cookie instellingen, dewelke met behulp van een cookie opgeslagen zullen worden indien de bezoeker deze accepteert zodat hij de volgende keer dat hij de website bezoekt de cookie melding niet opnieuw dient te doorlopen. Dit type cookies vervalt in de regelmaat na een bepaalde periode (weken of maanden).

tmleuven_session Cookie wordt ingesteld door om uw browsersessie op te slaan. Doel: identificeren van de browsersessie
cookiewarning Cookie wordt ingesteld door om uw cookie-voorkeur op te slaan. Doel: aansturen van de cookie-popup

Voorkeuren en selecties

Dit type cookies onthoudt de specifieke voorkeuren van bezoekers en hun selecties. Een voorbeeld hiervan zijn de door de bezoeker bepaalde cookie instellingen, dewelke met behulp van een cookie opgeslagen zullen worden indien de bezoeker deze accepteert zodat hij de volgende keer dat hij de website bezoekt de cookie melding niet opnieuw dient te doorlopen. Dit type cookies vervalt in de regelmaat na een bepaalde periode (weken of maanden).

cookiewarning Cookie wordt ingesteld door om uw cookie-voorkeur op te slaan. Doel: aansturen van de cookie-popup

Prestaties, Analyses en onderzoek

Dit type cookies stuurt het gebruik van derde partij analyse scripts aan zoals Google Analytics. Indien de bezoeker opteert om dit type cookies niet te hanteren, zullen deze scripts niet geactiveerd worden tijdens de bezoeker zijn verblijf op de website. Deze cookies kunnen afhankelijk van de partij waarvoor ze geplaatst worden tot verschillende jaren op het platform van de bezoeker aanwezig blijven.

_gat_gtag_UA_76732525_23 Cookie wordt ingesteld door Google Analytics om een uniek gebruikers-ID op te slaan. Doel: statistieken
_ga Cookie wordt ingesteld door Google Analytics om gebruikers te onderscheiden Doel: statistieken (anoniem)
_gid Cookie wordt ingesteld door Google Analytics om pageviews te tellen en te volgen. Doel: statistieken (anoniem)

Wijzig uw keuze voor de cookies hier

Bent u van gedacht veranderd over je cookie-voorkeur? Dan kan u hieronder deze voorkeur opnieuw instellen.

© 2020 Transport & Mobility Leuven | Westsite: Online Oplossingen en Webdesign