R20 Louisaplein - Naamsepoort

Verkeersstudie voor de herinrichting van de R20, Waterloolaan en Gulden Vlieslaan in Brussel

Om de verkeerssituatie in Brussel te verbeteren bestaan er al enige tijd plannen voor de heraanleg van een stuk van de Kleine Ring in Brussel. En van de opties is om tussen het Louisaplein en de Naamse Poort een volledig ondergrondse tunnel te voorzien zonder aansluitingen naar de bovengrondse ventwegen Waterloolaan en Gulden Vlieslaan. Deze lanen worden heringericht. Bovendien wordt er een nieuwe ondergrondse verbinding voorzien tussen het Louisaplein en naar het Stephanieplein. Aan de hand van de microsimulatie-software 'Quadstone Paramics' maakte TML een gedetailleerde analyse van de verkeersdoorstroming op deze gereorganiseerde infrastructuur.

rapporten

Vertrouwelijk

periode

2008-2009

opdrachtgever

Wilhelm & Co

medewerkers

Isaak Yperman, Karel Spitaels

in samenwerking met

SUM (projectleider)

contact

Griet De Ceuster

+32 16 31.77.30
referentie: 08.62