Milieudoelstellingen Brusselse wagenparken

Bepaling van milieudoelstellingen voor enkele Brusselse wagenparken op basis van een analyse van het wagenpark en de best beschikbare technologieŽn

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) heeft het moeilijk om aan de Europese milieudoelstellingen voor fijn stof en stikstofoxiden te voldoen. Het BHG nam een aantal maatregelen die helpen bij de realisatie van deze doelstellingen. Eťn van de concrete maatregelen in dit kader is de verbetering van de milieuprestaties van een aantal Brusselse wagenparken, met name die van de openbare diensten. Daartoe liet Leefmilieu Brussel een studie uitvoeren voor het vastleggen van milieuobjectieven voor de voertuigen van deze wagenparken. TML voerde deze studie uit. De objectieven zullen vertaald worden in een uitvoerend besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Om de milieuobjectieven te bepalen voor vrachtwagens, bestelwagens en auto’s, maakte TML eerst een grondige studie van de verschillende beschikbare aandrijftechnologieŽn; de conventionele klassieke diesel- en benzine-aandrijving en ook de minder conventionele elektrische en CNG-aandrijvingen.  Opvallend bij de analyse van de verschillende technologieŽn was het grote belang van de niet-uitlaatemissies van fijn stof.

Op basis van de analyse werkte TML een voorstel uit voor milieuobjectieven gebaseerd op een minimale Ecoscore en voor de opname van specifieke milieukenmerken in de lastenboeken bij de aankoop van nieuwe voertuigen. Naast deze milieuobjectieven werd ook een minimumaandeel elektrische voertuigen vooropgesteld voor de vloten van personen- en lichte bestelwagens. Voor de elektrische voertuigen was een belangrijke conclusie dat het economisch en milieupotentieel van elektrische voertuigen het grootst is, als gekozen wordt voor lichte elektrische voertuigen.  

rapporten

vertrouwelijk

periode

2012-2013

opdrachtgever

Leefmilieu Brussel

medewerkers

Bruno Van Zeebroeck, Kris Vanherle

contact

Bruno Van Zeebroeck

+32 16 31.77.32
referentie: 12.45