VIEWLS

Potentieel van biobrandstoffen voor de EU

De introductie van biobrandstoffen kan de emissies van broeikasgassen met 30 50% reduceren ten opzichte van fossiele brandstoffen. Met de nieuwe generatie biobrandstoffen stijgt dit reductiepotentieel tot 50 90%. Bij de huidige hoge olieprijzen kunnen biobrandstoffen bovendien concurrentieel geteeld worden in Europa mits de Oost-Europese landbouw de nodige aanpassingen ondergaat. De productie van aanzienlijke hoeveelheden biomassa in Europa is mogelijk zonder dat de voedsel- en houtproductie in gevaar worden gebracht. Dit zijn de belangrijkste resultaten van het door de EU meegefinancierde VIEWLS-project. Het onderzoeksproject werd geleid door het Nederlandse SenterNovem. Transport & Mobility Leuven was n van de projectpartners. TML onderzocht de kostenaspecten van het transport van biobrandstoffen van Oost naar West Europa.

rapporten

Eindrapport: final_report_viewls.pdf (Engels)

papers

Artikel over biobrandstoffen, ook verschenen in de milieukrant

periode

2003 - 2005

opdrachtgever

Europese Commissie, Vijfde Kaderprogramma

medewerkers

Bruno Van Zeebroeck, Bart Vannieuwenhuyse

in samenwerking met

Senternovem (projectleider, NL), Universiteit Utrecht (NL), Chalmers University (S), ...

contact

Griet De Ceuster

+32 16 31.77.30
referentie: 01.47


This project has received funding from the European Union’s Fifth Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 00619