Verkeersindices

Analyse van de mobiliteit op de Belgische autosnelwegen

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer verzamelt meetgegevens van het verkeer op het autosnelwegennet van BelgiŽ (Vlaams Gewest, Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest). De verkeersmetingen worden uitgevoerd door het Vlaamse en Waalse Gewest, en worden in real-time ter beschikking gesteld van de Federale Overheid. Deze verkeerswaarnemingen worden verzameld en verder verwerkt in START/SITTER (Systeem Trafiek op Autosnelwegen ReŽle Tijd / SystŤme Intelligent Trafic en Temps Rťel). De verkeersgegevens worden voornamelijk verzameld met behulp van enkelvoudige inductielussen, die op elke rijstrook afzonderlijk zijn aangebracht alsmede op een aantal toe- en afritten. Op een beperkt aantal plaatsen gebeuren de tellingen met camera's of (meer en meer) met dubbele inductielussen.

Om de ruwe meetgegevens uit START/SITTER beter toegankelijk te maken voor analyse en rapportage, ontwikkelde Transport & Mobility Leuven in 2001 Verkeersindices. Deze theoretische basis werd neergeschreven in twee voorbereidende rapporten.

Vanaf 2002 werden de verkeersindices geÔmplementeerd in START/SITTER, in samenwerking met Siemens, resulterend in de rapportage van de verkeersindices voor 1999-2002. In een vervolgstudie werd de gebruikte methodiek verder gevalideerd en verfijnd, wat resulteerde in het rapport met cijfers voor 1999-2003.

In 2008 tenslotte, werd een rapport met indices voor 2002-2005 opgeleverd. De indices in dit rapport zijn het resultaat van een grondig gewijzigde methodiek, en zijn dus niet zomaar te vergelijken met de cijfers die eerder werden gepubliceerd.

rapporten verkeersindices voor 2002-2005

Eindrapport: rapport_05.28_verkeersindices_02-05.pdf

Bijlagen regionale indices:

Bijlagen lokale indices:

rapporten verkeersindices voor 1999-2002

Eindrapport: rapport_01.29_verkeersindices.pdf

Bijlagen (Excel tabellen): bijlagen_01.29_verkeersindices.zip

Persbericht: persbericht_26jan04.pdf

voorbereidende rapporten

Rapport met eerste theoretische uitwerking: rapport_01.03a_verkeersindices.pdf

Rapport met achtergrond congestie- en milieukosten:
rapport_01.03b_verkeersindices.pdf

artikels

  • Congres Dynamisch Verkeersmanagement, 21 mei 2003
  • ITS congres in Madrid, 17-20 november 2003

"Traffic indices for the use of the Belgian motorway network": paper_200301.pdf (Engels)

  • Verkeersspecialist, april 2004
  • Milieukrant, maart 2004

"Het Belgische verkeer in cijfers": artikel_200401.pdf

periode

2001-2008

opdrachtgever

Belgische Federale overheid, FOD Mobiliteit en Vervoer

medewerkers

Filip Vanhove, Griet De Ceuster, Steven Logghe

contact

Filip Vanhove

+32 16 31.77.35
referenties: 1.29-4.27-5.28