Verschuiven van lasten op arbeid naar rekeningrijden

Effecten van mogelijke scenario’s voor vergroening van de fiscaliteit, in casu rekeningrijden voor personenwagens

De Vlaamse overheid streeft een vergroening van de belastingen na. In deze studie voor departement LNE bekijken we wat de effecten zijn op vlak van milieu, economie en sociale verdeling van een invoering van een kilometerheffing voor personenwagens (met eventueel ook een vergroening van de bestaande belastingen voor personenwagens), gekoppeld met een verlaging van de lasten op arbeid of de persoonsbelasting. Alle uitgewerkte opties zijn budgetneutraal.

Onze aanpak bestaat uit 4 stappen.

  • Het opstellen van scenario’s met een aantal modaliteiten van een kilometerheffing. Zo kan een heffing variŽren op vlak van tijd, plaats, wegtype, en de milieukenmerken van het voertuig. Een verdere diversificatie van de tarieven voor de kilometerheffing voor vrachtwagens invoeren is ook mogelijk. In totaal worden 5 scenario’s gebruikt voor de differentiatie van de kilometerheffing.
  • De doorrekening van de directe effecten van deze scenario’s. Met directe effecten worden de gevolgen voor de verkeersvolumes (en congestie) en de milieueffecten bedoeld. De inschatting gebeurt door middel van verkeers- en transportmodellen, waarbij ook emissies worden berekend. Na deze stap worden 2 scenario’s weerhouden.
  • Voor deze 2 scenario’s worden de indirecte effecten berekend voor 4 scenario’s voor het gebruik van de meerinkomsten uit rekeningrijden. Deze variŽren op vlak van het gebruikte instrument (de personenbelasting dan wel de RSZ bijdragen) en het al dan niet bevoordelen van lagere inkomens bij de terugsluis. De onderzochte effecten omvatten onder meer BBP, werkgelegenheid en de handelsbalans. Opnieuw worden er 2 scenario’s weerhouden.
  • Voor deze 2 scenario’s wordt een volledige MKBA opgesteld, aangevuld met een kwalitatieve inschatting van de aspecten die niet in de MKBA kunnen gevat worden. Dit vullen we aan met een aantal beschouwingen rond flankerend beleid, onder meer met betrekking op openbaar vervoer en het mobiliteitsbudget.

Deze studie wordt uitgevoerd samen met de KU Leuven, die een bijdrage zal leveren op vlak van de berekening van de indirecte effecten.

rapport

nog niet beschikbaar

periode

2016-2017

opdrachtgever

Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

medewerkers

Tim Breemersch, Eef Delhaye, Christophe Heyndrickx, Rodric Frederix

contact

Tim Breemersch

+32 16 74.51.23
referentie: 15092