TRENEN

Hervorming van de transporttaksen. Vergelijking van de bestaande taksstructuren met optimale beprijzing in de transportsector voor Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Finland en Nederland.

Voor 5 landen werd met het TRENEN model nagegaan wat de optimale taksstructuur is voor de transportsector, en in welke mate de huidige taksstructuur deze benadert. De resultaten van dit project werden besproken door de Council of Ministers van de ECMT op hun jaarlijkse bijeenkomst in mei 2003. Dit project heeft geresulteerd in een boek "Reforming Transport Taxes", gepubliceerd door de OESO in december 2003. In dit rapport worden de economische principes voor een efficiŽnt taxatiesysteem voor het transport onderzocht. Het biedt een kader voor de internationale vergelijking van transporttaksen en -heffingen. Het rapport bekijkt welke taksen het resultaat zouden zijn wanneer een maximale welvaartscreatie door het transportsysteem wordt beoogd. De impact op elke vervoerwijze wordt apart bekeken, evenals de impact op de internationale concurrentie van de vervoerders.

rapporten

  • Boek "Reforming transport taxes. Comparing existing transport taxes and charges with an optimal pricing benchmark.", gepubliceerd in december 2003. Het boek kan besteld worden, in Engels of Frans op de OESO website: www.cemt.org
  • Inhoudstafel: 01taxes.pdf (Engels).
  • Beleidsaanbevelingen: cm0303fe.pdf (Engels).

periode

2002

opdrachtgever

OESO - European Council of Ministers of Transport (ECMT), en de Europese Commissie - DG TREN

medewerkers

Stijn Tastenhoye, Bart Van Herbruggen, MichaŽl De Schrijver

in samenwerking met

Rana Roy (projectleider, UK), en Stef Proost (KU Leuven)

contact

Joko Purwanto

+32 16 31.77.37
referentie: 01.31