TREMOVE UPDATE

Verdere ontwikkeling van het TREMOVE-transportmodel

In 2009 werd TREMOVE verder bijgewerkt, in opdracht van DG ENV, om het model in lijn te brengen met recente onderzoeksprojecten en andere modellen gebruikt door de Europese Commissie.
De klemtoon lag op het bijwerken van voertuigvloot- en emissiegegevens, gebaseerd op FLEETS ("European Database of Vehicle Stock for the Calculation and Forecast of Pollutant and Greenhouse Gases Emissions with TREMOVE and COPERT") en EX-TREMIS ("Exploring non road transport emissions in Europe") projectwerk.
Daarna werden 2 nieuwe standaardscenario's gedefinieerd voor de transportvraag. Het eerste, het basisscenario, is gebaseerd op beleidsmaatregelen die van kracht zijn vanaf eind 2008. Het alternatieve standaardscenario zal het voorziene beleid tot 2030 weergeven. Om de consistentie in de TREMOVE-ontwikkeling te garanderen, werden deze scenario's uitgewerkt in co÷rdinatie met het iTREN-2030 project, waar TML ook bij betrokken is.
Tenslotte werden de nieuwe scenario's getoetst door 8 gevoeligheidsanalyses.
De uitkomst van dit project is TREMOVE versie 3.3.

rapporten

Eindrapport

periode

2008-2009

opdrachtgever

Europese Commissie, DG ENV

partners

EMISIA, TRT, IFEU

contact

Tim Breemersch

+32 16 74.51.23
referentie: 08.40