TREMOVE runs over Euro-5 normen voor auto's

Kosten-batenanalyse van diverse scenario's voor strengere Euro-5 normen op auto's en bestelwagens

De diverse scenario's in dit rapport zijn uitgevoerd ter ondersteuning van de impact assessment van mogelijke Euro-5 emissienormen voor auto's en bestelwagens.

In totaal zijn er 25 scenario's op het TREMOVE model losgelaten, waarbij het effect op de transportkosten, de vervoersvraag, de voertuigvloot en de emissies werd berekend. Voor de meeste scenario's is het geschatte welvaartseffect positief, d.w.z. de voordelen van minder verontreiniging zijn hoger dan de kosten verbonden aan de introductie van betere technologieŽn. Alle A16-A25 scenario's zijn gebaseerd op 2.5 mg PM grenswaarde voor dieselauto's. De A16-A25 scenario's met 75 mg NOx grenswaarde voor dieselauto's zijn degenen waarvoor de welvaartsvoordelen het hoogst worden geschat. Het effect van de niveaus van de emissienormen voor benzineauto's (VOC en NOx) op het algemene resultaat is kleiner, maar zeker niet te verwaarlozen.

rapporten

Het eindrapport vind je hier (in het Engels): TREMOVE_policy_runs.pdf (pagina 8-44)

periode

2005-2006

opdrachtgevers

Europese Commissie, DG ENV

medewerkers

Bart Van Herbruggen, Griet De Ceuster, Steven Logghe, Olga Ovanova, Kristof Carlier

contact

Griet De Ceuster

+32 16 31.77.30
referentie: 04.19