Marktpenetratie van LPG-auto's

Onderzoek naar de voordelen van een verhoogd marktaandeel LPG-auto's in de Europese autovloot

In opdracht van de European LPG Association (AEGPL) onderzocht TML de voordelen van een verhoogd marktaandeel LPG-auto's in de Europese autovloot. Meer specifiek werd de impact van LPG-auto's op de vermindering van CO2-emissies (en andere verontreinigende stoffen) onderzocht.

De simulaties van één basis- en twee meer optimistische penetratiescenario's van LPG-auto's werden gebaseerd op TREMOVE gegevens, bijgewerkt met de door AEGPL geleverde informatie. Het basisscenario geeft de huidige situatie weer, waarbij verwacht wordt dat het marktaandeel van LPG-auto's 3% zal uitmaken van de bestaande autovloot in Europa 31 in het jaar 2020. De twee andere scenario's bevatten veronderstellingen over een grotere penetratie van LPG-auto's, per land, als gevolg van het retroactief aanpassen van conventionele auto's en van de productie van (nieuwe) LPG-auto's.

De resultaten tonen hoe, bij het scenario met de hoogste penetratie van de LPG-auto's, een besparing van de totale geaccumuleerde externe kosten tussen 2007 en 2020 bereikt kan worden tot € 20.3 miljard dankzij de verminderde emissies. Hiervan kan 349 miljoen ton CO2 minder worden verwacht. Voor de individuele eindgebruikers wordt het effect gezien in € 41.2 miljard besparingen.

rapporten

Het eindrapport vind je hier (in het Engels).

Autogas Roadmap vind je op de website van AEGPL (in het Engels):
http://www.aegpl.be/content/default.asp?PageID=45

periode

2008-2009

opdrachtgevers

European LPG Association (AEGPL)

medewerkers

Joko Purwanto, Kris Vanherle

contact

Joko Purwanto

+32 16 31.77.37
referentie: 08.41