Evaluatie Transsiberische spoorlijn

Business case voor nieuwe Transsiberische spoorlijncorridordiensten

TML en TNO hebben FESCO en MITSUI geholpen bij de ontwikkeling van een business case voor het ingebruik nemen van nieuwe diensten over de Transsiberische spoorlijncorridor (TSR). Om het volume containers over de nieuwe landbrug te schatten is het WereldContainerModel (WCM) toegepast.

Het WCM werd ontwikkeld bij TNO in 2008. De belangrijkste functie van het model is de distributie van globale goederenstromen over concurrerende route-alternatieven berekenen. Deze route-alternatieven kunnen zowel overzeese routes als landbruggen - zoals de Transsiberische spoorlijn - omvatten.

De studie voor FESCO omvatte de volgende stappen:

  • Afstemmen van het nieuwe basisjaar in het model op gegevens van FESCO en MITSUI

  • Ontwikkeling van de basisvoorspelling voor een toekomstig jaar en ontwikkeling van de te evalueren scenario's

  • Modeltoepassing en interpretatie van de resultaten

TML was verantwoordelijk voor de technische projectleiding en de communicatie tussen het softwarepakket 'OmniTRANS' het wereldcontainermodel. OmniTRANS werd gebruikt voor gegevensbeheer, netwerkbewerking en de presentatie van de resultaten; de effectieve berekeningen zijn volledig door het WereldContainerModel uitgevoerd.

Uit de studie blijkt – per NSTR goederentype en in functie van de concurrerende maritieme tarieven – wat de prijselasticiteit en de optimale prijszetting zijn om zo rendabel mogelijk goederen over de Transsiberische spoorlijn te vervoeren.

rapporten

Confidentieel

periode

2011

opdrachtgever

FESCO

onderzoekers

Kristof Carlier

in samenwerking met

TNO

contact

Kristof Carlier

+32 16 31.77.36
referentie: 10.63